رفیق پی­‌یر فنا ناپذیر است!

رفقا

رفیق پی­یِرِ درگذشت. رفیق در روز شنبه دوم دسامبر در هنگام بازگشت از یک تظاهرات در پلکان مترو به­طرز دلخراشی سقوط کرد و این رخداد وضعیت سلامتی وی را در شرایط بحرانی قرار داد. در روز یکشنبه، گروه پزشکی تائید کرد که مغز او دیگر فعالیتی ندارد. تمام دستگاه­های کمکی پزشکی را از او جدا کردند. رفیق پی­یر در صبحگاه روز دوشنبه در سن هشتاد و یک سالگی درگذشت.

اندوه ما بسیار عمیق و فقدان رفیق پی­یر به­عنوان یکی از اعضای رهبری حزب ما بس جانکاه است. از آنجا که مبارزۀ ما در مقیاسی بین­المللی جریان دارد، از دست دادن رفیق پی­یر به­منزلۀ فقدانی برای پرولتاریای بین­الملل است.

زندگی رفیق پی­یر زندگی­ای مالامال از تعهد انقلابی و خدمت به خلق بود. مه 68 بود که او را به درگیری در مبارزۀ انقلابی رهنمون شد. به عنوان یکی از آحاد طبقۀ کارگر او به سرعت به گوش پرولتارین (چپ پرولتری) روی آورد. تعهد انقلابی وی استوار، جامع و فراگیر بود. در پیوستن به اعتصاب در یک کارخانه، همراهی زنان خواهان حق سقط جنین، حمایت از مبارزۀ کارگران مهاجر برای مسکن، دوشادوشی با دهقانان برتون که جنگ شیر را هدایت می­کردند، و یا صرفاً پرسه­زدن شبانه در محلات اطراف برای شناسایی مسائل روز همسایگان و …. او حضور داشت، همواره بود و خستگی نمی­شناخت. بدینگونه بود که او خود را به­مثابۀ یک فعّال انقلابی، یک فعال کمونیست و یک فعال مائوئیست آبدیده نمود؛ او همواره در بطن مبارزات خلق قرار داشت و در میان توده­ها همچون ماهی­ای شناور در آب بود.

او در سراسر زندگی­اش با انتقال تجارب، تعلیم رفقای جوان و جلوه بخشیدن به الگوی چگونگی برپایی یک انقلاب به صیقل دادن خود در آتش مبارزۀ طبقاتی در ارتباط تنگاتنگ با توده­هایی که او را احاطه کرده بودند، ادامه داد.

رفیق پی­یر در خاطرۀ همۀ ما رفیقی برای تمام مبارزات، رفیقی جاودان و رفیقی خستگی­ناپذیر که هرگز اردوگاه استثمارشدگان و ستمدیدگان را ترک نکرد، باقی خواهد ماند.

به محض آنکه رفقای ما دربارۀ درگذشت او سخن آغاز کردند، ده­ها و ده­ها ستایش­نامه­، پیام­های همدردی و بیانیه­های مالامال از احساس اندوه را دریافت داشتیم.

بله رفقا، اردوگاه انقلابی رفیقی افسانه­ای را از دست داد. اما به لطف میراثی که او برای نسل­های جوان­تر باقی گذاشت، ما امید، قدرت، عزم و الگوی یک رهبر کمونیست قابل اعتماد، یک رهبر مائوئیست باید را بدست آوردیم. اینکه هرگز از مواضع­تان دست برنداریم، همواره در صف خلق و طبقۀ کارگر جای بگیریم و همچون ماهی در آب در میان توده­ها باشیم، با آگاهی از چگونگی به چالش کشاندن وضع موجود در هنگامۀ ضرورت در پی بهبود اوضاع باشیم و بر سر اصول محکم بمانیم. زندگی رفیق پی­یر به­راستی در خدمت به انقلاب پرولتری جهانی بود.

رفیق پی­یر ما در مبارزات پرولتاریای بین­المللی زندگی خواهد کرد، او جاودانه است!

رفیق پی­یر ما یک رهبر مائوئیست است که در تاریخ طبقۀ ما باقی خواهد ماند!

رفیق پی­یر در میان ماست!

زنده­باد انقلاب پرولتری جهانی!

یک مراسم یادبود به زودی سازماندهی خواهد شد، در اسرع وقت جزئیات امر را به اطلاع خواهیم رساند.