گفتگوهای صلح جبهه دموکراتیک ملی فیلیپین: سخنرانی افتتاحیه برای دور سوم مذاکرات در رم

19 ژانویه 2017 فیدل و.آگساویلی صدر هیئت مذاکره‌کنندۀ جبهه دموکراتیک ملی فیلیپین عالیجنابان حکومت پادشاهی نروژ و حکومت ایتالیا، هموطنان

بیشتر بخوانید

«جبهۀ خلق برای رهایی فلسطین» بر عملیات بیت‌المقدس درود می‌فرستد و اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه را محکوم می‌کند

جبهۀ خلق برای رهایی فلسطین همراه و همصدا با توده‌های فلسطینی به عملیات قهرمانانه علیه سربازان صهیونیست متجاوز که در

بیشتر بخوانید