مبارزان سرخ پی در پی حمله می کنند و اسرای جنگی را آزاد می کنند، همزمان ارتش مشغول بمباران مناطق روستایی میندانائوی جنوبی است.

سانچز، سخنگوی ارتش نوین خلق – میندانائوی جنوبی در همان حین که نیروهای مسلح فیلیپین با «صاف کردن تپه­ها» و

بیشتر بخوانید