یک هفته بعد از درگیری در سوکما مائوئیست­ها عکس­هایی از سلاح­های مدرن مصادره شده از نیروهای پلیس منتشر نمودند
هند: کمین در سوکما – تلفات نیروی ذخیرۀ پلیس مرکزی به 12 نفر افزایش یافت
هند: مائوئیست ها در منطقه مرزی آندرا-اودیشا تشکیلات خود را توسعه می دهند
7 پلیس اودیشا طی انفجار مین مائوئیست ها کشته شدند
گفتگوهای صلح جبهه دموکراتیک ملی فیلیپین: سخنرانی افتتاحیه برای دور سوم مذاکرات در رم

Index