Kammerat Pierre er udødelig!

Kammerater,

Vores Kammerat Pierre er død. Lørdag den 2. december, efter en demonstration, faldt han hårdt ned af metroens trapper og kom i kritisk tilstand. Søndag bekræftede lægerne at han var blevet hjernedød. Han blev koblet fra alle hjælpende maskiner og døde mandag morgen, 81 år.

Vores sorg er stor og tabet af Kammerat Pierre, som et medlem af vores partis lederskab, er enormt. På grund af vores kamps internationale dimension, er vores Kammerats forsvinding et tab for det internationale proletariat.

Kammerat Pierres liv var et liv af revolutionær forpligtelse og af at tjene folket. Det var maj ’68 der ledte ham til at deltage i den revolutionære kamp. Som proletar vendte han sig hurtigt hen mod det Proletariske Venstre. Hans revolutionære forpli.gtelse var meningsfuld, gennemført og altomfattende. Om det så betød at gå med i en strejke ved et firma, at følge kvinder som søgte abort i udlandet, at støtte kampen for migrantarbejderes hjem, at stå sammen med de bretonske bønder som ledte mælkekrigen, eller simpelthen bare at gå rundt i nabolaget om natten for at lære om naboernes daglige problemer – så var han der, altid, utrættelig. Det var sådan han smedede sig selv om en revolutionær aktivist, kommunistisk aktivist og maoistisk aktivist – altid ved hjertet af folkets kampe, blandt masserne som en fisk i vandet.

Gennem hele hans liv fortsatte han med at skærpe sig selv i klassekampens ild, i tæt forbindelse med masserne som samledes omkring ham, ved at overføre sin erfaring, at træne unge kammerater og at demonstrere ved ekempel hvordan man laver revolution ved hans karakteristiske energi.

Vores Kammerat Pierre vil blive husket som en kammerat for alle kampe, som en evigt varende kammerat, som en utrættelig kammerat, som aldrig forlod de udbyttedes og undertryktes side.

Så snart vores kammerater begyndte at tale om hans død, modtog vi dusiner og atter dusiner af vidnesbyrder, kondolerende beskeder og udtalelser som udtrykte store følelser af tristhed.

Ja kammerater, den revolutionære side mistede en utrolig kammerat. Men takket være den arv som han videreførte til de yngre generationer, har vi opnået håb, styrke, beslutsomhed og et eksempel på, hvad det vil sige at være en autentisk kommunistisk leder, en maoistisk leder: at aldrig give slip, altid at være på folkets og arbejderklassens side, at være blandt masserne som en fisk i vandet, altid på jagt efter forbedring gennem at lære hvornår man skal sige fra, hvordan man kan stå ved principperne. Kammerat Pierres liv var i sandhed til tjeneste for den verdensproletariske revolution.

Vores Kammerat Pierre vil leve videre i det internationale proletariats kampe, han er udødelig!

Vores Kammerat Pierre er en maoistisk leder som vil forblive i vores klasses historie!

Kammerat Pierre er til stede i kampen!

Leve den verdensproletariske revolution!

En hyldest vil blive organiseret om meget kort tid, vi vil oplyse om detaljerne snarest muligt.

Kilde: http://www.pcmaoiste.org/communique/le-camarade-pierre-est-immortel/