ارتش نوین خلق – بخش جنوب دور میندانائو حملات نیروهای مسلّح فیلیپین را عقیم می‌گذارد و تلفات سنگینی به دشمن وارد می‌کند

نیروهای مسلّح لشکرهای دهم و ششم پیاده نظام ارتش فیلیپین از اوایل ماه گذشته عملیات‌های وسیعی را علیه نیروهای انقلابی

بیشتر بخوانید