چهار کادر حزب کمونیست (مائوئیست) نپال در بخش جاجارکات به اتهام حمل سلاح و مهمات بازداشت شدند

 

7 دسامبر 2016 – پلیس در روز سه شنبه چهار تن از فعالان حزب کمونیست (مائوئیست نپال) تحت رهبری نترا بیکرام چاند را به اتهام حمل یک محمولۀ بزرگ مهمات در جاجارکات بازداشت کرد.

این چهار مرد – ناین باهادور بیستا، دیرگها نپالی، میلان شاهی و دهارماراج دِوکوتا – در حالیکه سوار بر یک جیپ بودند، 205 گلوله تفنگ اینساس و نه خشاب پر را به همراه داشتند. بیستا، دوکوتا و نپالی رزمندگان سابق مائوئیست هستند و شاهی از رهبران دانشجویی حزب کمونیست (مائوئیست) نپال است.

بازرس پلیس، هیکمات بوهارا گفت که افراد مذکور طی بازرسی امنیتی در چدا بازار در مسیر چینچوجاجارکات بازداشت شدند.

راننده جیپ، لال باهادور خادکا نیز به مدتی کوتاه در بازداشت نگاه داشته شد تا به برخی سوالات پاسخ دهد.

بنا به توضیحات خادکا به پلیس، چهار مائوئیست در تالاها بازار بعد از پیاده کردن چند تن از کارکنان ادارۀ آموزش بخش و در مسیر بازگشت از ارگان‌های اداری بخش سوار جیپ او شده بودند.

پلیس کارکنان مذکور ادارۀ آموزش بخش را مورد پرسش قرار داده است تا صحت نظرات خادکا را بررسی نمایند.

Source:  http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-12-07/chand-maoist-cadres-held-with-huge-cache-of-ammunition.html