هند: زندانیان سیاسی با اعتصاب غذا کشتار رهبران مائوئیست را محکوم می کنند.

 

 

در 24 نوامبر 2016، پلیس تاندربولت کرالا دو رهبر مائوئیست را در منطقه جنگلی نیلامبور به قتل رسانید. مقتولین کوپو دواراج، یک عضو قدیمی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست(مائوئیست) هند و آجیتا، یکی از رهبران زن شاخۀ ایالت کارانتاکای این حزب بودند. هیچ پرونده قضایی علیه آنها در ایالت کرالا در جریان نبود. با این حال پلیس کرالا ترجیح داد که آنان را به قتل برساند.

شکی نیست که حزب کمونیست (مارکسیست) هند عجولانه می‌خواهد تا وفاداری و فرمانبرداری خود به حکومت مرکزی تحت رهبری نارندرا مودی را ثابت نماید. حکومت محلی کرالا به رهبری پینارایی ویجایان از حزب کمونیست (مارکسیست) اختلافی با دکترین حکومت مرکزی مبنی بر خفه کردن صدای قبایل محلی در خدمت به بارون‌های مالک معادن‌ ندارد.

در ورای این کشتارها، چند صدنفر از کارگران سیاسی که قبایل را رهبری می کنند، بدون دادرسی در چند زندان کرالا، تامیل نادو و کاراناتاکا نگهداری می‌شوند. این زندانیان سیاسی از حکومت می‌خواهند:

  • کلیۀ کشتارهای سیاسی تحت عنوان درگیری پایان یابد.
  • علیه افسرانی که درگیر کشتار بودند «گزارش اطلاعات اولیه» (FIR) ارائه گردد و آنان به اتهام قتل توقیف گردند.
  • دستور یک تحقیق قضایی توسط یک قاضی از اعضای دیوان عالی صادر گردد.

به این منظور در روز 9 دسامبر 2016، اعتصاب غذایی توسط کلیه زندانیان سیاسیِ تحت روندِ دادرسی در تمامی زندان‌های ایالات جنوبی هند به اجرا در خواهد آمد.

صادر کنندگان این بیانیه:

چاندرا و کالا/ زندان زنان/ تریچی

ساینا/ زندان زندان/ کویمباتوره

رینا جویسه ماری/ زندان زنان/ ولوره

ماهالینگام، ویوک، بالاموروگان/ زندان مرکزی/ مادورای

روپش، ویرامانی، کانان، آنوپ/ زندان مرکزی/ کویمباتوره

سوندارامورتی/ زندان مرکزی پوژال/ چنای

رانجیت/ زندان مرکزی/ تیرونلولی

Sourcehttps://www.countercurrents.org/2016/12/08/political-prisoners-to-go-on-hunger-strike-protesting-nilambur-encounter-killings/