فراخوان برای همبستگی بین‌المللی علیه کارزار نظامی ضدمائوئیستی در هند

رداسپارک این پیغام را از رفیقی از یک سازمان دموکراتیک در هند دریافت نموده است.

«امروز (سه‌شنبه 25 اکتبرم) دولت هند در کمال شقاوت سه رفیق دیگر را به قتل رسانید و بدین‌ترتیب آمار تلفات طی دو روز گذشته به 27 نفر رسید. دولت هند حمله‌ای همه‌جانبه علیه مائوئیست‌ها به‌راه انداخته است؛ مائوئیست‌هایی که در برابر اتحاد حکومت و شرکت‌های سهامی که در پیِ غارت منابع طبیعی سرزمین‌شان هستند، از منافع خلق دفاع می‌کنند.

ازیک طرف بخشی از طبقه حاکم درخواست مذاکرات صلح با مائوئیست‌ها را مطرح می‌کند، اما از طرف دیگر دولت هند به‌شکلی مستمر به کشتار مخوف مائوئیست‌ها ادامه می‌دهد. ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که کارزار نظامی جاری دولت هند را محکوم و با رفقا اعلان همبستگی نماید.»

تیم رِداسپارک همبستگی خود با رفقای پیشروی انقلاب در هند را اعلام می دارد. ما از تمام افراد و سازمانهای مترقی می‌خواهیم علیه جنگی که در مناطق مرکزی هند برضد مردم در جریان است، اقدام به سازماندهی و برپایی کارزار نمایند. همچنین خواستار آنیم که دولت هند فوراً از جنگ نفرت‌انگیزش علیه بخش‌های تحت ستم جامعه دست بکشد و تمام زندانیان سیاسی که به اتهامات واهی در زندان‌های سرتاسر هند در بند هستند، را آزاد نماید.

زنده باد مقاومت خلق!

مرگ بر دولت فاشیست هند!

لال سلام!