Opfordring til international solidaritet mod den igangværende militærkampagne mod maoisterne i Indien

Redspark modtog denne besked fra en kammerat i en demokratisk organisation i Indien:

“I dag dræbte den indiske stat yderligere 3 kammerater i koldt blod, hvilket bragte antallet op på 27 på to dage. Den indiske stat er i gang med en altomfattende offensiv mod maoisterne som forsvarer folkets rettigheder mod firma-regeringens tråde som er tiltænkt at frarøve jorden dens naturlige ressourcer.

På den ene side har en del af den herskende klasse bedt om fredsforhandlinger med maoisterne, men den indiske stat har fortsat med sine grusomme mord, upåvirket. Vi opfordrer verdenssamfundet til at fordømme den indiske stats igangværende militærkampagne og stå skulder ved skulder med kammeraterne.”

 

Redsparks personale står skulder ved skulder med kammeraterne som leder revolutionen i Indien. Vi vil gerne opfordre alle progressive enkeltpersoner og organisationer til at organisere og føre kampagner mod den igangværende krig mod folk i Indiens hjerte. Vi forlanger også at den indiske stat med det samme holder op med sin grusomme kampagne mod samfundets undertrykte lag, og løslader alle politiske fanger som er spærret inde i fængsler tværs over Indien på falske anklager.

Leve folkets modstand!

Ned med den fascistiske indiske stat!

Lal salaam!