جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین قویاً بازداشت غیرقانونی مشاور این جبهه رافائل بایلوسیس و همراه وی را محکوم می‌کند

جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین

کمیتۀ اجرایی ملّی

یکم فوریۀ 2018

جبهۀ دموکراتیک ملی فیلیپین (جدمف) به شدیدترین وجه بازداشت و حبس غیرقانونی رایزن این جبهه، رافائل بایلوسیس را محکوم می‌نماید.

رافائل بایلوسیس دیروز توسط گروه تحقیق و اکتشاف جنایی – ناحیۀ ملّی پایتخت در خیابان کاتیپونان واقع در کوئزون‌سیتی بازداشت شد. او یکی از اعضای کارگروه متقابل جدمف در زمینۀ اصلاحات سیاسی و قانونی بود. او و همراهش جون، اینک در کمپ کرِیمِ کوئزن‌سیتی در حبس به‌سر می‌برند.

بازداشت و حبس غیرقانونی رایزنِ جدمف، رافائل بایلوسیس نقض آشکار توافق مشترک برای امنیت و تضمین مصونیت (JASIG، 1995) میان حکومت فیلیپین و جدمف است. رئیس‌جمهور دوترته بابت پایمال کردن یک توافق صلح معتبر که مصونیت تمامی رایزنان و شرکت‌کنندگان مذاکرات صلح را از تعقیب، آزار، تجسس، بازداشت، حبس، پیگرد و بازجویی یا هر اقدام کیفری مشابه تضمین می‌دارد، باید پاسخگو باشد.

جدمف خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط رایزن جدمف رافائل بایلوسیس و همراه وی جون است.

همچنین در شرایط حبس، رافائل بایلوسیس و دوست و همراه او باید از این حق برخوردار باشند که با وکیلان خود مشورت نمایند و با خانواده، پزشکان و دوستان خود ملاقات داشته باشند.

جدمف تمام افراد و سازمان‌های دوست‌دار صلح را فرا می‌خواند تا کارزاری قدرتمند با خواست آزادی فوری رافائل بایلوسیس و جون برپا دارند. آنان باید همچنین خواستار این گردند که رئیس‌جمهور دوترته به توافق مشترک برای امنیت و تضمین مصونیت، توافق جامع احترام به حقوق بشر (CARHRIHL، 1998)، قوانین بشردوستانۀ بین‌المللی و سایر توافقات لازم‌الاجرای صلح احترام بگذارد و آن‌ها را به اجرا درآورد.

رئیس‌جمهور دوترته نباید اجازه یابد که مذاکرات صلح را نابود کند و از میان بردارد.

لوئیز گ. جالاندونی

عضو کمیتۀ اجرایی ملّی جدمف

Source: https://www.ndfp.org/ndfp-strongly-condemns-illegal-arrest-ndfp-consultant-rafael-baylosis-companion/