اطلاعیۀ رسمی دومین کنگرۀ حزب کمونیست فیلیپین

دومین کنگرۀ حزب کمونیست فیلیپین در چهارمین فصل از سال 2016 با موفقیت برگزار گردید. به لحاظ تاریخی کنگره در 24 اکتبر تا 7 نوامبر 2016 در تقارن با جشن صدمین سال­روز پیروزی انقلاب بلشویکی 1917 برگزار گردید.

اهمیت تاریخی کنگرۀ دوم حزب کمونیست فیلیپین غیر قابل کتمان است. برای اولین بار در تاریخ در نزدیک به پنج دهه مبارزۀ حزب، رهبران و کادرهای اصلی که ارتباط تنگاتنگ حزب با هفتاد هزار عضو آن را نمایندگی می­نمایند، برای تقویت اتحاد حزب گرد هم آمدند، برنامه و اساسنامۀ حزب را بر مبنای پیروزی­ها و درس­های کسب شده اصلاح نمودند و گروه جدیدی از رهبران را انتخاب کردند.

برگزاری موفقیت­آمیز کنگرۀ دوم حزب گواهی بر افزایش قدرت و ظرفیت حزب و همچنین عزم آن برای تجمع تعداد کثیری از کادرها است و در عین حال ناتوانی دولت ارتجاعی برای نابودی جنبش مسلحانۀ انقلابی را به رخ می­کشاند.

علیرغم عملیات­­های سبوعانۀ دشمن، کنگرۀ دوم با موفقیت در داخل یک پایگاه چریکی برگزار گردید. امنیت برگزاری توسط یک گردان از رزمندگان سرخ ارتش نوین خلق تضمین و کنگره از حمایت بی­شائبۀ توده­های دهقان و گروه­های اقلیت بومی ساکن منطقه برخوردار گردید.

کنگرۀ دوم با حضور 120 نماینده، اعم از نمایندگان دارای حق رای و نمایندگان ناظر برگزار شد. از اعضای دارای حق رای 30 درصد بالای 60 سال، 60 درصد بین 45 تا 59 سال و 10 درصد کمتر از 45 سال سن داشتند. سالخورده­ترین نمایندۀ 70 سال و جوان­ترین آن­ها 33 سال داشت.

با توجه به ارقام نسبی اعضای حزب، کادرهای اعزامی از پنج منطقۀ میندانائو تقریباً 45 درصد، از لوزون 40 درصد و از ویسایا 14 درصد نمایندگان منطقه­ای شرکت­کننده را تشکیل می­دادند. سایر نمایندگان ارگان­های رهبری مرکزی حزب و کمیسیون­های آن را نمایندگی می­کردند.

کنگرۀ دوم حزب با شعار راهنمای «اتحاد بزرگتر، پیروزی های بزرگتر» نگاهی دور و دراز بر تاریخ 48 ساله حزب افکند، شرایط موجود عینی و ذهنی را پایه قرار داد و مجدداً بر عزم حزب برای پیشبرد انقلاب دموکراتیک به قلل رفیع­تر تاکید نمود.

الحاقات به اساسنامه

کنگرۀ دوم اساسنامۀ حزب کمونیست فیلیپین را اصلاح کرد تا بازتاب دهندۀ تجربۀ حزب در به کاربستن مارکسیسملنینیسممائوئیسم به­مثابۀ ایدئولوژی راهنما در پراتیک انقلابی مشخص خود باشد.

مهم­ترین الحاقیه به اساسنامه، دیباچۀ مشروحی است که اصول پایه­ای حزب منجمله تحلیل آن از شرایط مشخص جامعۀ فیلیپین، خط دموکراتیک ملی و برنامه برای برپایی یک انقلاب دموکراتیک خلق به منظور گشودن راه انقلاب و ساختمان سوسیالیستی، جایگاه و تاریخ حزب در مبارزه علیه رویزیونیسم مدرن، استراتژی و تاکتیک­های حزب برای پیش­برد جنگ طولانی مدت خلق، برپایی مبارزۀ مسلحانه به­مثابۀ شکل اصلی مبارزه و شالوده­ریزی حکومت دموکراتیک خلق را مورد ستایش قرار می­دهد.

یک مادۀ جدید که نقش حزب در جبهۀ متحد را مورد تاکید قرار می­دهد، نیز اضافه گردید. الحاقات همچنین منتج به تکمیل برشمردن طبقات اقتصادی و آرایش آنها در رابطه با پذیرش عضویت گردید. یک مقررۀ جدید نیز درج گردید که اجازه می­دهد اعضای احزاب برادر خارجی که به کار در حیطۀ فعالیت­های حزب کمونیست فیلیپین مشغول هستند، به عضویت حزب پذیرفته شوند.

مقرره­ای نیز در اساسنامه وارد شد که طبق آن حق اعضای حزب که به سن 70 سالگی رسیده­اند، برای بازنشستگی از کار حزبی و در همین حین حفظ عضویت حزب و دریافت مایحتاج اولیه و کمک­های درمانی از سوی حزب را تصریح می­دارد. همچنین مقررۀ جدید دیگری در خصوص تشکیل کمیته­های مشورتی که اعضای بازنشستۀ حزب می­توانند در آنها سازمان یابند، به تصویب رسید.

برای حفظ توان و شادابی حزب، مقرره­ای در خصوص قدم­هایی که می­بایست برای تضمین توازن کمیتۀ مرکزی به لحاظ ترکیب کادرهای جوان، میانسال و مسن­تر برداشته شود، مطرح شد.

به­روز رسانی برنامۀ عمومی

کنگرۀ دوم، برنامۀ حزب در راستای یک انقلاب دموکراتیک خلق را به­روز رسانی نمود. این برنامه در سایۀ توجه ویژه به جانشینی رژیم­های دموکراتیک قلابی در دوران پسامارکوسی، روند قهقرایی سرکوب و استثمار توده­های وسیع کارگران و دهقانان و هر چه وخیم­تر شدن شرایط اجتماعیاقتصادی خلق فیلیپین در قریب به چهار دهه حاکمیت رژیم­های نولیبرالی، نقد به­روز شده­ای از نظام اجتماعی نیمه­مستعمرهنیمه­فئودال عرضه می­دارد.

کنگرۀ دوم با بیرون کشیدن درس­هایی از تاریخ غنی حزب، تصویری روشن­تر از استراتژی و تاکتیک­ها جهت بهره­گیری از بحران غیرقابل درمان و رو به قهقرای نظام سرمایه­داری جهانی، افول استراتژیک امپریالیسم امریکا و بحران مزمن نظام حاکمۀ وطنی برای پیشبرد جنگ طولانی­مدت خلق تا پیروزی نهایی ارائه می­دهد.

برنامۀ عمومی حزب به تمام کمونیست­های فیلیپین فراخوان می­دهد که «برای فدا کردن جان خود در راه مبارزه برای ایجاد یک فیلیپین نوین که کاملاً مستقل، دموکراتیک، متحد، عادلانه و شکوفا است، آماده باشند

این برنامه بار دیگر بر ضرورت برپایی انقلاب مسلحانه به منظور مقابله با خشونت مسلحانۀ امپریالیست­های امریکایی و طبقات مرتجع حاکم محلی و برای پایان دادن به نظام سرکوب­گر و استثمارگر نیمه­مستعمره و نیمه­فئودالی تاکید می­نماید.

برنامۀ به­روز شدۀ حزب ده وظیفه عمومی را پیش می­گذارد و سپس به تشریح وظایف مشخص در زمینه­های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و روابط خارجی می­پردازد.

انتخابات

کنگرۀ دوم حزب، کمیتۀ مرکزی و بوروی سیاسی جدید را برای یک دورۀ پنج ساله انتخاب نمود. بیش از نیمی از اعضای تازه انتخاب شدۀ کمیته مرکزی از کادرهای جوان و میان­سال حزب هستند؛ امری که تضمین­ می­نماید رهبری شادابی خود را حفظ نماید، روابطی محکم با سطوح پایین­تر رهبری برقرار نماید و قادر به رهبری کار پراتیک و وظایف روزمرۀ حزب به­خصوص در برپایی مبارزۀ مسلحانه انقلابی علیه دولت ارتجاعی باشد.

ترکیب اعضای کهنه­کار با کادرهای جوان­تر، امر تربیت ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی رهبرانی که سکان­دار حزب در سال­های پیش رو خواهند بود را تضمین می­نماید.

این وظیفۀ کادرهای کهنه­کار است که با جمع­بندی تجارب فردی و جمعی خود، دانش و مهارت­ را انتقال دهند تا به راهنمایی فعالیت­های روز نسل جوان­تر رهبران حزب کمک نمایند.

نتایج

کنگرۀ دوم بالاترین احترامات را نثار صدر بنیانگذار حزب کمونیست فیلیپین، رفیق خوزه ماریا سیسون نمود. کنگره کا جوما (کا مخفف کازاما و در زبان تاگالوگ به معنای رفیق است، جوما نام اختصاری خوزه ماریا سیسون است و معمولاً او را به این می­خوانندم) را به­عنوان «متفکر کمونیست کبیر، رهبر، آموزگار و راهنمای پرولتاریای فیلیپین و مشعل­دار جنبش کمونیستی بین­المللی» مورد تجلیل قرار داد و بر عظمت خدمات وی به انقلاب فیلیپین و جنبش طبقۀ کارگر جهانی صحه گذاشت.

به همین ترتیب کنگره تصویب نمود که کسب مشورت و راهنمایی از دیدگاه­های او در رابطه با جوانب ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی کار حزبی ادامه یابد. همچنین آثار پنج جلدی کا جوما به مثابه مرجع پایه­ای و مبنای مطالعاتی حزب مورد تائید واقع گردید. کنگرۀ دوم قاطعانه اظهار داشت که حزب با بهره­گیری از گنجینۀ آثار مارکسیستیلنینیستیمائوئیستی که کا جوما در طی 5 دهه تدوین نموده است، قادر خواهد بود در سال­های پیش رو انقلاب دموکراتیک ملی را به قلل رفیع­تر و حتی به پیروزی نهایی نائل گرداند.

کنگرۀ دوم همچنین مصوب نمود که یاد تمام قهرمانان و شهدای کمیتۀ مرکزی حزب «که چون الگوهایی به­دور از نفسانیت، خود را وقف انقلاب نمودند و تا آخرین نفس به حزب خدمت نمودند» را گرامی دارد.

در کنگره متن فیلیپینی رسمی سرود انترناسیونال – سرود رسمی حزب – مورد تائید قرار گرفت. این متن ترجمه­ای از سومین بخش متن اصلی (فرانسوی) را در برمی گیرد و در ترجمۀ سایر بخش­ها نیز اصلاحاتی صورت پذیرفته است. همچنین به تصویب رسید که در اجتماعات رسمی حزب، سرود انترناسیونال تنها به زبان فیلیپینی اجرا گردد.

کنگرۀ دوم تائید نمود که با شور و شعف بی­حد و حسر و با شکوه در خور، صدمین سالگرد پیروزی انقلاب بلشویکی 1917 روسیه را در 7 نوامبر 2017 جشن بگیرد. وظایف تعیین­شده بیرون کشیدن درس­ها و آموزه­های الهام­بخش اولین انقلاب سوسیالیستی پیروزمند تاریخ بشر و رشد اقتصادی و اجتماعی بی­سابقه­ای که از سال 1917 تا 1953 تحت رهبری پرولتاریایی به وقوع پیوست و همچنین تاکید مجدد بر ادامۀ امکان انقلاب سوسیالیستی در مواجهه با بحران رو به وخامت نظام جهانی سرمایه­داری است.

همچنین مصوب گردید به مناسبت 26 دسامبر 2018 که پنجاهمین سالگرد حزب کمونیست فیلیپین است، تاریخ حزب مورد جمع­بندی قرار گیرد و به پاس پیروزی­های به دست آمده توسط حزب و خلق در پنج دهه مبارزات انقلابی گذشته جشنی برگزار گردد.

کنگرۀ دوم با سپاس از رزمندگان سرخ ارتش نوین خلق مرکب از نیروهای گردان محافظ و همچنین اعضای میلیشیاهای خلق و تمام اعضا و فعالان حزب که به تضمین امنیت نمایندگان مساعت نمودند، آن­ها را در سفر همراهی کردند، خوراک آماده کردند و کمک­های درمانی و سایر خدمات را ارائه نمودند، به کار خود پایان داد.