عملیات شکار سبز را متوقف کنید! – بیانیۀ گاردهای سرخ فیلادلفیا در همبستگی با حزب کمونیست (مائوئیست) هند

در طی 24 ساعت گذشته (25 و 26 اکتبر م)، نیروهای مسلح دولت مرتجع هند 24 عضو از حزب کمونیست (مائوئیست) هند را به شهادت رسانده‌اند. کشتار در جنگل چیتراکوندا در بخش مالکانگیری، جایی که یک میتینگ کمیتۀ منطقۀ ویژه مرزی آندرااودیشای حزب کمونیست (مائوئیست) هند درحال برگزاری بود، آغاز شد. رفقا گانش، دایا، مونا و رینو در میان کشته‌شدگان هستند. همچنین رفقا چالاپاتی، آرونا و اودی که هنوز مرگ آنها رسماً تائید نشده است (مرگ این رفقا در روزهای اخیر تائید شده استم)؛ 9 زن و 19 مرد شهید که توسط واحد کماندوی سگ‌های تازی رژیم ناردنرا مودی قصابی شده‌اند. در این میان، علی‌الخصوص مرگ رفیق مونا که به‌تازگی بعنوان یک کادر تمام‌وقت به مائوئیست‌ها پیوسته بود، بسیار اندوه‌بار بود. مونا پسر رفیق راماکریشنا دبیر کمیتۀ منطقۀ ویژه مرزی آندرااودیشا بود.

این حمله بخش و برشی از عملیات نظامی است که در مطبوعات هند از آن با عنوان شکار سبز یاد می‌شود. عملیات شکار سبز از زمان شکل گیری‌اش در سال 2009، خود را به هدف‌گیری حزب کمونیست (مائوئیست) هند و شاخۀ نظامی آن، ارتش چریکی رهایی‌بخش خلق محدود نکرده است. این کارزارِ دهشت از جانب حکومتی به اصطلاح «دموکراتیک» به بازداشت روشنفکرانی نظیر دکتر ج.ن سایبابا استاد دانشگاه دهلی منجر گردید. او به‌ظن ارتباط با حزب کمونیست (مائوئیست) به‌واسطۀ مناسباتش با سازمان علنی معروف به جمهوری دموکراتیک انقلابی هند بازداشت شد. دکتر سایبابا که به‌علت ابتلا به فلج اطفال دچار معلولیت 90 درصد است و از صندلی چرخ‌دار استفاده می‌کند، به‌مدت حدوداً یک سال تا پیش از آزادی به قید وثیقه در آوریل 2016 که در پی به‌راه افتادن موجِ عظیم بین‌المللی برای محکوم نمودن حبس وی حادث گردید، در زندان به سر می‌برد. طی این عملیات تعداد نامشخصی از مردم عادی به ظن مائوئیست بودن، هوادار حزب بودن یا حتی بی‌خیال و بی‌تفاوت نبودن توسط نیروهای دولت فاشیست هند به قتل رسیده‌اند.

در هند، کمیتۀ آزادی‌های مدنی آندرا پرادش این قتل‌عام کادرهای حزب کمونیست (مائوئیست) هند را یک جنایت نامیده است؛ آن‌ها شکوائیه‌هایی را به وکالت از قربانیان و خانواده‌های‌شان تنظیم نموده‌اند. ما فکر می‌کنیم که همۀ این اقدامات خوب و مفید است. اما هیچ عدالتی برای قربانیان شکار سبز (و حکومت بروکرات سرمایه‌داری هند) امکان‌پذیر نیست تا آنکه برای همیشه به این عملیات (و این حکومت) پایان داده شود و انقلاب دموکراتیک نوین راه را برای سوسیالیسم بگشاید.

ما در گاردهای سرخ – فیلادلفیا جنگ‌های خلقی که توسط رفقای‌مان در هند و فیلیپین برپا گردیده است را نقاط ثقل جنبش رهایی پرولتاریای جهانی می‌دانیم. آنان در مبارزات‌شان به درجاتی از موفقیت دست یافته‌اند که ما در مبارزات خود می‌کوشیم بدان نائل آییم؛ چرا که تنها با رهایی تمام خلق‌های جهان است که کمونیسم امکان‌پذیر خواهد گردید. با پیروزی در این جنگ‌های خلق پایگاه‌های نوینی برای جنبش کمونیستی بین المللی ایجاد خواهد گردید. جنبش از طریق این پایگاه‌ها بر قدرت خود خواهد افزود و رهنمودها و آموزه‌های بیشتر و بیشتری دریافت خواهد نمود. این آن‌چیزی است که اینک در مقیاس جهانی حائز اهمیت است.

ما از رفقای هندی‌مان الهام می‌گیریم. وقتی به سوگ می‌نشینند، ما نیز به سوگ می‌نشینیم. قهرمانی و فداکاری آنان، تلاش ما برای به چنگ آوردن این حقیقت مبرم را تعمیق می‌بخشد که هرکجا خلق در پی برپایی انقلاب است، ما نیز باید بی‌باکانه جان مان را سر دست بگیریم و هرگاه انقلاب بدان نیاز دارد، آن را تقدیم داریم. ما در همبستگی با رفقای‌مان در هند، اعمال قساوت بر کادرهای این حزب در مالکانگیری را محکوم می‌کنیم. آنگاه که حزب کمونیست (مائوئیست) هند و خلق هند فریاد سر می‌دهند «عملیات شکار سبز را متوقف کنید» ما نیز یک‌صدا چنین فریاد می‌زنیم!

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) هند!

پیروز باد جنگ خلق در هند!

مرگ بر دولت فاشیست هند!

هزاران هزار شهید جان‌شان را در راه خلق قهرمانانه فدا کرده‌اند؛ بگذار درفش شان را هرچه بالاتر برافرازیم و در راهی که با خون ایشان سرخ گشته است، به‌پیش رویم!“- رفیق مائو