«جبهۀ خلق برای رهایی فلسطین» بر عملیات بیت‌المقدس درود می‌فرستد و اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه را محکوم می‌کند

جبهۀ خلق برای رهایی فلسطین همراه و همصدا با توده‌های فلسطینی به عملیات قهرمانانه علیه سربازان صهیونیست متجاوز که در بیت‌المقدس و به‌مثابۀ پاسخی از جانب خلق در برابر جنایات تجاوزکاران به اجرا درآمد، درود می‌فرستد.

جبهه تاکید می‌نماید این عملیات ثابت کنندۀ آن است که قیام فلسطینیان ادامه دارد و تلاش‌های‌ توطئه‌جویانه علیه آن‌ها راه به جایی نخواهد برد. جبهه درود و سوگواری خود را نثار فادی قنبر از محلۀ جبال المکبر در بیت‌المقدس، این شهید و قهرمان خلق، می‌گرداند.

جبهه تمام مؤسسات ملی را به مشارکت در تقویت و پشتیبانی از خلق تحت هجمۀ فلسطین در بیت‌المقدس، منجمله خانواده‌های شهدا که با تخریب منازل و هدف حمله واقع شدن مواجه هستند، فرا می‌خواند.

گذشته از این، جبهۀ خلق برای رهایی فلسطین اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه، مهمت سیمسک را محکوم می‌نماید که با انکار حق غیرقابل منازعۀ فلسطینی‌ها برای مقاومت علیه اشغال و علیه حضور سربازان مسلّح اشغالگر در سرزمین‌شان، با تروریستی خواندن این عملیاتِ قهرمانانه در بیت‌المقدس، آن را مورد تقبیح قرار می‌دهد. جبهه می‌گوید مقاومت فلسطینیان به مثابۀ منبع الهامی برای تمام جنبش‌های خلق‌ها در سراسر جهان باقی خواهد ماند.

جبهه اشاره می‌نماید که این بیانات [معاون نخست وزیر ترکیهم] بار دیگر حقیقت را درباره مواضع رسمی ترکیه و اینکه دولت ترکیه از موضوع فلسطینیان برای برآورده ساختن منافع خود در منطقه سوء‌استفاده می‌کند، آشکار می‌گرداند؛ همچنین بدان اشاره می‌کند که این عملیات در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها علیه خلق فلسطین انجام گرفته که تاکنون اعتراض و اظهاریه‌ای از سوی سیسمک را برنیانگیخته‌اند.

Source : pflp.ps/english/2017/01/10/pflp-salutes-jerusalem-operation-denounces-turkish-deputy-prime-ministers-comments/