یک هفته بعد از درگیری در سوکما مائوئیست­ها عکس­هایی از سلاح­های مدرن مصادره شده از نیروهای پلیس منتشر نمودند

یک هفته بعد از درگیری در سوکما که طی آن 12 عضو نیروی ذخیرۀ مرکزی پلیس کشته شدند، حزب مائوئیست بیانیه­ای ­همراه با یک عکس از مجموعه سلاح­های مدرن مصادره شدۀ متعلق به نیروهای کشته شدۀ پلیس در این درگیری منتشر نمود.

عکس همراهِ بیانیۀ صادره از سوی کمیتۀ باستار جنوبی حزب کمونیست (مائوئیست) هند چهار تفنگ کلاشنیکوف، شش تفنگ اینساس، یک مسلسل سبک، یک تفنگ مجهز به پرتاب کنندۀ نارنجک تفنگی، دو دستگاه بی­سیم و خشاب­های محتوی بیش از 1130 فشنگ که به دست نیروهای شورشی افتاده است را نشان می­دهد.

مائوئیست­ها، کادرهای ارتش چریکی رهایی بخش خلق – شاخۀ مسلح این حزب غیرقانونی – که حمله به کاروان محافظ جاده را در 11 مارس در سوکما به انجام رساندند و 12 نفر از نیروی ذخیرۀ مرکزی پلیس را کشتند، مورد ستایش قرار می­دهند.

در همین حین، پلیس باستار یادداشت مطبوعاتی مائوئیست­ها را ­«صرفاً پروپاگاندایی پوچ» خوانده است.

این بیانیۀ بریگاد سرخ همچنین شامل ادعاهایی مبنی بر اعمال سبعیت از سوی نیروهای امنیتی بر روستائیان قبایلی باستار در جنوب چهاتیسگار است.

این سومین زد و خورد مهم در ناحیۀ پرتلاطم باستار طی ماه گذشته است. در روز پنج شنبه دو عضو از حزب کمونیست (مائوئیست) هند در نارایانپور کشته شدند و در 11 مارس مائوئیست­های مسلح در مسیر یک کاروان محافظت از جاده در سوکما دست به عملیات کمین زدند که طی آن 12 نفر از نیروهای ذخیرۀ مرکزی پلیس کشته شدند.

مائوئیست­ها حداقل در 16 بخش از 27 بخش ایالت چهاتیسگار حضور دارند، اما بیش از همه در منطقۀ جنوبی این ایالت یعنی باستار فعال هستند.

Source : http://avaninews.com/article.php?page=1027