حزب کمونیست مائوئیست دولت هند را بابت نارسایی در مواجهه با همه‌گیر شدن کووید19 محکوم می‌کند

ویساخاپاتنام: گانش رهبر حزب کمونیست (مائوئیست) هند در روز دوشنبه این پرسش را مطرح نمود که دولت هند چگونه می‌تواند ویروس کرونا را با امکانات درمانی و مراکز آزمایش ناکافی در سطح شهر کنترل کند. رهبر این سازمان غیرقانونی مدعی شد که دولت ائتلافی پس از انتشار اخبار شیوع این بیماری در چین اقدامات کافی را به‌عمل نیاورده است.

 گانش به‌علاوه گفت که صدهاهزار تن از مردم کشور از دسترسی به صابون و آب محروم هستند.

او اضافه نمود که دولت می‌بایست مایحتاج اساسی را برای عموم فراهم آورده و اعلام نماید که دستمزد کارگران در روزهای تعطیل را پرداخت خواهد نمود. او همچنین خاطرنشان ساخت که حکومت‌های ایالتی آندراپرادش و اودیشا باید برای کنترل ویروس به حالت آماده باش درآیند.

این رهبر مائوئیست خواهان آن شد که حکومت‌های ایالتی اقدامات کنترل آلودگی را به اجرا درآورند.

 

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/visakhapatnam/not-all-people-have-soap-and-water-say-maoists/articleshow/74781925.cms/