«جبهۀ خلق برای رهایی فلسطین» بر عملیات بیت‌المقدس درود می‌فرستد و اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه را محکوم می‌کند

جبهۀ خلق برای رهایی فلسطین همراه و همصدا با توده‌های فلسطینی به عملیات قهرمانانه علیه سربازان صهیونیست متجاوز که در

بیشتر بخوانید