گفتگوهای صلح جبهه دموکراتیک ملی فیلیپین: سخنرانی افتتاحیه برای دور سوم مذاکرات در رم

19 ژانویه 2017

فیدل و.آگساویلی

صدر هیئت مذاکره‌کنندۀ جبهه دموکراتیک ملی فیلیپین

عالیجنابان حکومت پادشاهی نروژ و حکومت ایتالیا،

هموطنان در هیئت‌های مذاکره کننده، نمایندگان جمهوری فیلیپین و جبهۀ دموکراتیک ملی فیلیپین،

میهمانان ارجمند،

بگذارید در ابتدا از حکومت پادشاهی نروژ بخاطر حمایت‌های مستمرشان از مذاکرات صلح میان دولت فیلیپین و جبهۀ دموکراتیک ملی فیلیپین تشکر کنم و همچنین از حکومت ایتالیا که اجازه داد دور سوم گفتگوها در رم برگزار گردد.

هیئت ما با آمادگی آنکه مذاکرات را به جلو ببرد و حتی پروسۀ حصول توافقات جامع مورد قبول طرفین بر سر مهمترین عناوین اصلاحات اجتماعیاقتصادی و اصلاحات سیاسی و قانون اساسی را تسریع بخشد، به سومین دور از مذاکرات آمده است.

اما هیئت ما همچنین نسبت به این واقعیت که موانع جدی مشخصی باقی مانده است که باید بر آن فائق آمد تا اعتماد و اطمینان متقابل حفظ گردد و بالنتیجه امکان پیشرفت مذاکرات فراهم آید، اندیشناک است.

ما مکرراً مسئلۀ آزادی تمام زندان سیاسی که نام‌شان در لیست جبهۀ دموکراتیک ملی فیلیپین آمده است، را به‌مثابۀ مسئله‌ای در تعهد حکومت جمهوری فیلیپین تحت توافق جامع برای احترام به حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بین‌المللی (CARHRHIL) مطرح کرده است. ما همچنین بارها از سوی همکاران‌مان در آن سوی میز نسبت به این امر اطمینان خاطر یافته‌ایم. اما متاسفانه نزدیک به 400 نفر از این زندانیان سیاسی هنوز در زندان‌ها به‌سر می‌برند.

ما همچنین سایر نگرانی‌های خود راجع‌به موارد نقض CARHRHIL و توافق مشترک بر سر امنیت و تضمین‌های مصونیت (JASIG) نظیر ناپدیدی به عنف و قتل افراد جبهۀ دموکراتیک ملی تحت حفاظت JASIG طی رژیم آرویو، خیانت به اعتماد با ادامۀ حبس سه مشاور جبهۀ دموکراتیک ملی تحت حفاظت JASIG که به آن‌ها قول عفو ریاست جمهوری داده شده بود، تجسس و آزار مشاوران اخیراً آزاد شدۀ شرکت کننده در مذاکرات صلح جاری، عملیات نظامی مستمر تحت لفافۀ پروژه‌های صلح و پیشرفت اپلان بایانیهان که بخش‌‌های جامعه را به هراس می‌اندازد، خودسری و عدم رعایت رویۀ قانونی در کارزار ضدِ مواد مخدر و ناتوانی در پرداخت غرامت به قربانیان دوران حکومت نظامی را مطرح نمودیم.

این دلایل آن است که هیئت جبهه دموکراتیک ملی درخواست نموده است دستور کار این دور از مذاکرات، اجرایی شدن CARHRIHL و JASIG باشد.

بعد از محقق شدن این امر، ما می‌توانیم رهسپار انجام وظیفه بسیار مهم کار بر روی پیش‌نویس‌های معاوضه شده توسط کمیتۀ کار مشترک اصلاحات اجتماعیاقتصادی (RWC-SER) و کارگروه مشترک اصلاحات سیاسی و قانون اساسی (RWG-PCR) گردیم.

همانطور که پیشتر ذکر نمودم، جبهۀ دموکراتیک ملی فیلیپین خواهان تسریع روند تحقق توافقات فراگیر مورد قبول طرفین بر سر اصلاحات اجتماعیاقتصادی و اصلاحات سیاسی و قانون اساسی است، تا قادر گردیم رهسپار فاز عملیاتی شدن این توافقات در دوران حکومت دوترته گردیم.

ما باید به مردم‌مان ثابت کنیم که این مذاکرات در واقع یک تغییر اصیل را در پی خواهد داشت. آن‌ها از عهدهای شکسته‌شدۀ سیاست‌مداران و سیاست‌های شکست خوردۀ رژیم‌های سابق حکومت جمهوری فیلیپین خسته‌اند.

در همین حین که به تسریع این روند امیدواریم، لیکن باید واقع‌بین باشیم و نسبت به این واقعیت آمادگی داشته باشیم که مذاکرات ممکن است بیش از آنچه امید ماست، به‌طول بیانجامد. بابت تعهد حکومت پادشاهی نروژ بر حمایت مداوم از مذاکرات صلح در فیلیپین خرسند و سپاسگذاریم.

من بر عزم جزم هیئت‌مان برای انجام هر اقدام لازم در جهت توفیق یافتن این مذاکرات تاکید می‌نمایم. این دِینی است که خلق بر گردن ما نهاده است.

متشکرم

Source : https://www.ndfp.org/opening-speech-third-round-talks-rome/