[ویدئو] مراسم یادبود در روژاوا در گرامیداشت یاد چریک‌های شهید «تیکو»

این مراسم در روژاوا، در یکی از نقاط خط مقدم جبهۀ رقه برگزار شد. مراسم توسط رزمندگان گردان رهایی بین‌المللی و در گرامی‌داشت یاد چریک های تیکو (TIKKO) که به دست مزدوران حکومت فاشیست ترکیه در کوه‌های درسیم به شهادت رسیدند، سازماندهی گردید.

TİKKO Guerilla Sehıd Ceremony

This Ceremony took place in Rojava, at one of the furthest points of the Raqqa front. İt was organised by fighters of the International Freedom Batallion, to honor the memory of the TIKKO guerillas who martyred in the mountain of Dersim, kılled by the fascıst Turkish State.

Geplaatst door International freedom battalion op woensdag 14 december 2016