هند: مائوئیست ها در منطقه مرزی آندرا-اودیشا تشکیلات خود را توسعه می دهند

ویساکهاپاتنام: علیرغم مواجهه با یک عقب‌نشینی جدی در سال گذشته که در قالب درگیری راماگودا بروز نمود، مائوئیست‌ها در مناطق مرزی ایالات آندراپرادش و اودیشا تشکیلات خود را توسعه می‌دهند و به‌تدریج صفوف خود را تقویت می‌نمایند. نیروهای امنیتی هم در آندراپرادش و هم در اودیشا مظنون‌اند که مائوئیست‌ها به‌واسطۀ کمک گردان‌هایی از دانداکارانیا در ایالت چاتیسگار قادر شده‌اند آسیب‌های خود را ترمیم نمایند.

چهار الی پنج گروهان ارتش چریکی رهایی بخش خلق از چاتیسگار به نقاط مختلفی در منطقۀ مرزی آندرااودیشا اعزام گشته‌اند. بنا به اظهارات منابع ما، تمام این تیم‌های فعال از گردان‌های مائوئیست مستقر در بخش‌های سوکما و دانته‌وادای چاتیسگار جدا شده و راهی این منطقه شده بودند. منابع افزودهاند که این استراتژی‌ مائوئیست‌ها برای تمرکززدایی از نیروها و نمایش حضور قدرتمند برای حمایت از کادرهای‌شان در هر کجا است که صفوف نظامی آن‌ها تضعیف گردیده است.

اطلاعاتی دیگر که منجر به آماده باش کامل نیروهای پلیس گشته، آن است که کار نظارت و هدایت امور در مرز آندرااودیشا به رهبران ارشد کمیتۀ مرکزی، مالوجولا ونوگوپالا رائو معروف به سونو از کمیتۀ منطقۀ ویژه دانداکارانیا (برادر کوچک‌تر کیشنجی که در درگیری میدانپورۀ غربی کشته شد) و تیپارتهی تیروپاتی معروف به دئوجی واگذار گردیده است. هر دوی این رهبران در پیکار سیاسی و نیز در عملیات نظامی متخصص هستند. منابع می‌گویند که این دو همچنین در هدایت جوخه‌ها در شرایط و موقعیت‌های دشوار دارای تجربه هستند.

منابع مدعی شده‌اند که این دو عضو کمیتۀ مرکزی با داشتن بیش از سه و نیم دهه تجربه در جنبش‌های ناکسال در تلنگانای شمالی و دانداکارانیا، اینک تمرکز خود را به تقویت جوخه‌ها در مرز آندرااودیشا معطوف می‌دارند.

بنا به گزارشات، پولیت‌بورو و کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) هند بعد از مواجهه با تلفات سنگین در درگیری راماگودا، رهبری جنبش مائوئیستی در مرز آندرااودیشا را به سونو و دئوجی محول نموده‌اند. بنا به اطلاعات واصله هر دوی این‌ها همراه با دبیر سابق آندراپرادش، راماکریشنا تصمیماتی را در خصوص وضعیت فعلی در آندراپرادش و اودیشا پیش از طرح‌ریزی برنامه‌ها در دسامبر سال گذشته اتخاذ کردند.

یک مقام ارشد پلیس گفت «ناکسال‌ها در کارزار ضدحملۀ تاکتیکی در مناطق آندرا و اودیشا درگیر شده‌اند». او افزود اگرچه تعداد مائوئیست‌ها و اعضای میلیشای آنها در دوره‌های اخیر کاهش یافته است، درگیری کادرها در انفجار جادۀ سونکی‌گات که در آن هشت راننده از دپارتمان پلیس کوراپوت کشته شده‌اند، صف‌آرایی‌ تازۀ کادرهای اعزامی از چاتیسگار را به اثبات می‌رساند.

ویسکها رورال اس پی راهولدف سرما (مقام ارشد پلیسم) گفت که آن‌ها اطلاعاتی دربارۀ جنبش مائوئیستی در بخش ویسکهاپاتنام دریافت کرده‌اند و در حال انجام اقدامات پیشگیرانه هستند.

Source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/visakhapatnam/maoist-honchos-leading-movement-in-aob-areas/articleshow/57173553.cms