فیلیپین: همسر کا پاراگو مبارزان را به تشدید مبارزۀ انقلابی فراخواند.

داوائو سیتی، فیلیپین بیوۀ رهبر شورشی مشهور [کا پاراگو م] طی جشن چهل و هشتمین سالگرد حزب کمونیست فیلیپین، مردم را به ادامۀ مبارزۀ انقلابی ترغیب نمود.

اوانجلین پیاتو، همسر کا پاراگو یا لئونسیو پیاتوی جان‌باخته که فرماندۀ گروهان اول پولانگ باگانی ارتش نوین خلق بود،علیرغم غم و اندوه مداوم‌ش، همراه با هزاران تن دیگر در تجمع ملی صلح حزب کمونیست فیلیپین که در بارانگای لومیاد از توابع بخش پاکوئیباتو برگزار گردید، شرکت جست.

اوانجلین علاوه بر همسرش فرمانده پاراگو، دختر خود ربلین را نیز از دست داده است. ربلین در مارس 2009 مورد تجاوز قرار گرفت و کشته شد.

اوانجلین گفت محل برگزاری مراسم سالگرد حزب کمونیست فیلیپین برای او بسیار آشنا و مانوس است، چرا که فرماندۀ سابق ارتش نوین خلق، زندگی انقلابی خود را در آنجا گذرانده بود. پیاتو گفت که خود را به خیل کثیر شرکت کنندگان این مراسم سپرده بود.

او گفت «من از تعداد کثیر شرکت کنندگان جا خوردم، چرا که انتظار نداشتم هزاران نفر از مردم در اینجا حضور یابند. به همین دلیل است که گرچه او کشته شدن او من را آزار می دهد، اما با این حال می‌توانم با مسئله کنار بیایم؛ چرا که همسسر من یک انقلابی بود

وی اظهار داشت «من شاهد آن بودم که او وقتی اینجا بود و در مسند فرماندهی قرار داشت، چگونه زندگی خلق را تحت تاثیر قرار می‌داد. پس اینکه این همه مردم از جنبش حمایت می‌کنند، لاجرم برای ما الهام‌بخش است

به گفتۀ او اینک مردم می‌توانند ببینند که علیرغم مرگ همسر او و انجام عملیات نظامی متعدد [از سوی حکومتم]، حزب انقلابی تا چه حد قوای خود را استحکام بخشیده است.

او گفت «مدتی قبل دیدم که نیروهای آن‌ها چقدر قوی شده‌اند و از چه حمایت فراگیری برخوردارند. این به نوعی غم و غصه من از بابت مرگ او را تسکین می‌دهد

اوانجلین شوق خود از دیدن عکس تمام قد همسرش که در داوائو سیتی بر روی یک باجۀ تلفن نصب شده بود، را با ما در میان می‌گذارد: «وقتی نوه ام باجۀ تلفن را دید، فریاد زد بابا بزرگ!”»

در همین حین او گفت که شاید بتواند مرگ همسرش را بپذیرد، اما هرگز نمی‌تواند با مرگ دخترش، که به نظر می‌رسد توسط گروه اطلاعاتی ارتش تحت دستۀ پیاده‌نظام نیروهای مسلح فیلیپین کشته شده باشد، کنار بیاید.

او اظهار نمود «آنچه من نمی‌توانم با آن کنار بیایم مرگ وحشیانۀ دخترم ربلین است؛ چرا که او عضو ارتش نوین خلق نبود، او فقط یک معلم بود

نتایج تحقیقات قضایی نشان می‌دهند که ربلین قبل از اینکه کشته شود، مورد تجاوز قرار گرفته و شدیداً شکنجه شده بود.

اوانجلین گفت که بعد از مرگ همسرش همچنان نگران امنیت خانوادۀ خود است. او اضافه کرد که او و خانواده‌اش نسبت به اینکه احتمالاً همچنان تحت‌نظر دستگاه اطلاعاتی ارتش باشند، مشکوک‌اند.

Source : http://davaotoday.com/main/politics/ka-paragos-wife-calls-for-strengthening-of-revolutionary-struggle/