ICSPWI: Hvorfor er det vigtigt at støtte ‘Spring Thunder Tour’?

Hvorfor er det vigtigt at støtte ‘Spring Thunder Tour’?

I Indien udvikles folkekrigen dag efter dag, under ledelse af Indiens Maoistiske Kommunistiske Parti. Den inddrager og støtter sig på millioner af fattigbønders, kvinders og uberørliges opbakning, og styrer i dag omkring ti delstater i den Indiske Konføderation.

Den er en folkekrig mod fattigdom, feudal kapitalistisk udbytning, i regionerne hvor de skarpeste modsætninger opstår ud af den turbulente udvikling af ressourceplyndringen, kasteundertrykkelsen og -udbytningen og den indiske kapital, som er bundet til imperialismen.

De indiske masser, under ledelse af Indiens Maoistiske Kommunistiske Parti, skriver en vigtig historisk side i den internationale klassekamp i dag.

Udviklingen af folkekrigen i Indien bekræfter, at revolutionen i dag er hovedretningen i verden, og at maoismen spiller rollen som befaler og lederskab i den nye store bølge af verdensrevolutionen, mod den kriseramte imperialisme.

Verdensproletariatet er klart over, at folkekrigens fremskridt i Indien stiller spørgsmål, ikke kun ved magtbalancen i den sydasiatiske region, men også ved ligevægten i hele det verdensimperialistiske system.

Den Internationale Komite til støtte for folkekrigen påbegynder en storslået international kampagne, ‘Spring Thunder Tour,’ som vil finde sted gennem Europa, i forskellige former, i så mange lande som muligt.

Denne turne er og må være en genspejling af den proletariske internationalisme og den stigende grad af enhed mellem det internationale proletariat, de revolutionære, de demokratiske kræfter og de undertrykte nationer og folkeslag verden over.

DEN INTERNATIONALE KOMITE TIL STØTTE FOR FOLKEKRIGEN I INDIEN
[email protected]
Marts 2018

Kilde: https://icspwindia.wordpress.com/2018/03/17/why-it-is-important-to-support-the-spring-thunder-tour/