Beëindig de noodtoestand! Breng het VS-Duterte regime ten val!

Rodrigo Duterte kondigde in Mindanao de noodtoestand af om zijn vernietigingsoorlog in Marawi te versterken, om Oplan Kapayapaan te intensiveren en te vergroten, en om zijn tirannieke en terroristische heerschappij op te leggen aan het gehele land.

Duterte bombardeerde Marawi onder het mom van de “strijd tegen terrorisme,” zonder aandacht voor de levens, het eigendom en het levensonderhoud van de Meranaws en de andere inwoners van de stad. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd, meer dan twaalfhonderd zijn vermoord en meer dan achthonderd worden nog steeds vermist. Dit is Duterte’s grootste misdaad tegen het volk onder de noodtoestand. Maar dit is niet zijn enige misdaad.

Met militaire macht hebben Duterte en zijn gewapende volgelingen in de Krijgsmacht van de Filipijnen (AFP) een groot aantal misdaden tegen het Filipijnse volk gepleegd. Elke dag onder de noodtoestand en Oplan Kapayapaan worden honderden barangays*, vooral in het Mindanao achterland, bezet, bespioneerd, beperkt en onderdrukt door de AFP; gebombardeerd door artillerie en bedreigd om het volgende Marawi te worden.

De noodtoestand in Mindanao is een oorlog tegen de zwoegende massa’s; een gewapende onderdrukking van het ongewapende volk. Honderden zijn vervolgd met verzonnen aanklachten. Elke drie dagen wordt er een slachtoffer toegevoegd aan de lijst van buitengerechtelijke executies door de AFP en zijn gewapende volgelingen. Dagelijks lijdt het volk onder de intimidatie, bedreigingen en aanvallen van de fascistische AFP-troepen.

Het opleggen van de noodtoestand in Mindanao is een sleutelcomponent van het door de VS-ontworpen Oplan Kapayapaan, een onderdrukkingsoorlog in heel het land. De VS speelt een centrale rol in het ondersteunen van de noodtoestand. In Marawi hebben Amerikaanse functionarissen, adviseurs en militairen openlijk geïntervenieerd met drones en bombardementen.

Met steun van de VS gebruikt de AFP hun onbeperkte militaire macht in Mindanao om de anti-volksoorlog door te zetten in het gehele land. Met het verlengen van de noodtoestand in Mindanao wenst het Duterte regime het gebruik van terrorisme door de reactionaire staat te “normaliseren”.

Duterte gebruikt noodtoestand- tactieken in het hele land. Vandaag de dag leven miljoenen in de archipel onder militaire heerschappij. Door de noodtoestand in Mindanao worden AFP troepen en ambtenaren aangemoedigd om hun macht te misbruiken, mensenrechten te schenden en democratische massastrijd te onderdrukken.

Duterte gebruikt de noodtoestand in Mindanao om de Filipijnse bevolking te intimideren en te laten zien dat niks zijn macht kan belemmeren. Het is een belangrijk deel van zijn tirannieke en terroristische heerschappij over het land.

Recentelijk heeft Duterte de opperrechter van het Hooggerechtshof verdreven, wie hij tot zijn vijand heeft verklaard. Duterte gebruikte een twijfelachtige legale manoeuvre (“quo warranto” in plaats van een afzettingsprocedure (“impeachment”)), ook al was de werkelijke kracht erachter zijn tirannieke macht. Dit is ook de kracht achter pogingen om de senaat volledig te controleren zodat zij instemmen met zijn charterwijzigingsplan om zichzelf aan de macht te houden tijdens de transitie naar een federale regering.

Het Filipijnse volk moet hun strijd voortzetten om de noodtoestand in Mindanao te beëindigen, Oplan Kapayapaan te beëindigen en Duterte’s heerschappij te beëindigen.

De revolutionaire gewapende strijd moet volhard worden als de voornaamste vorm van verzet tegen de fascistische heerschappij. Door Duterte’s gewapende onderdrukking wordt de noodzaak duidelijk van het opnemen van wapens voor de verdediging tegen het fascisme en het voortzetten van de revolutionaire volksstrijd.

Met tirannieke en terroristische maatregelen raakt en verergert Duterte de situatie van steeds meer mensen. De volkswoede is altijd ziedend. Terwijl zij hun democratische strijd uitbreiden, groeit het verzet van de basissectors tegen de fascistische Duterte en de AFP. Er is een toename van de gelederen binnen organisaties, partijen, instituten en persoonlijkheden die zijn afzetting eisen.

Het verenigd front tegen Duterte moet verder uitgebreid en versterkt worden. Dit rust voornamelijk op de breedte en kracht van de democratische basissectoren. Het front zou volledige steun moeten geven aan de antifascistische strijd van de zwoegende massas, gerechtigheid eisen voor alle misdaden van de fascistische AFP, het misbruik van mensenrechten blootstellen en zich daartegen te verzetten, en de wijdverspreide opstand tegen Duterte’s terrorisme en tirannie steunen.

Ang Bayan
Communistische Partij van de Filipijnen
23 mei 2018

*Barangays zijn de kleinste bestuurlijke eenheid in de Filipijnen, onder gemeentes.

Source: https://www.philippinerevolution.info/statements/20180523-end-martial-law-overthrow-the-us-duterte-regime