Forsvar Kammerat Dallas og kæmp for hans frihed!

“Man kan tage alt fra nogen, men ikke det, der er herinde [han peger på sit hoved]. Selv hvis du slår dem ihjel. Og hvis de dør, så bliver dette hos andre.”
—Forperson Gonzalo, alias Abimael Guzman, den nat han blev anholdt.

Mist på dagen den 9. marts omringede føderale agenter vores elskede kammerat Dallas med shotguns og anholdte ham. Mens vi skriver dette, sidder han i statens fangekældre.

Vi mener at denne bortførelse af vores kammerat er det nyligste og mest aggressive forsøg fra pansernes side – by byens, delstatens og det føderale niveau – på at kvæle og undertrykke revolutionær organisering og den militante anti-fascistiske bevægelse. Selvom der ingen tvivl kan være om at hvorend der findes sand modstand mod fascismens opståen, vil staten gøre sit bedste for at knuse den, så mener vi at bevægelsen i Austin især har tiltrukket opmærksomhed. De kan se at den er blevet et forbillede for andre – og derfor sigter de nu efter at gøre et eksempel ud af den, ved at hænge vores kammerat.

I de seneste år har Austin, Texas været omtalt internationalt på grund af byens militante anti-fascistiske akmp. Kommunister og anarkister har forvandlet Austins gader til en slagmark i kampen mod folkemord, tvangsforvisninger og tortur. Overalt i verden har kammerater udvist interesse i og respekt for Austins anti-fascister, som ingen nåde viser fascisterne, overmander dem og kæmper bravt i alle sammenstød. Det som måske har tiltrukket den mest alvorlige opmærksomhed, ikke bare fra fascisterne men også fra panserne, er bevægelsens beslutsomme, hærdede militanthed og dens høje grad af organisation – og den kendsgerning at den for det meste er ledet af kommunister.

Denne opmærksomhed og efterfølgende undertrykkelse begyndte endda før den skarpe stigning i fascismen op til at Trump blev præsident. For næsten to år siden blev folk som staten mente var blandet ind i bevægelsen besøgt af FBI-agenter som forsøgte at stille dem spørgsmål. Ikke længe før Trump blev valgt, malede anti-fascister over gascistisk graffiti som Texas’ Universitet havde ladet stå uberørt på et campusmuseums søjler – og panserne slog voldsomt ud omkring sig, og anholdte tre folk som gik i nærheden på usynlige beviser.

Men med bevægelsens vækst inden for størrelse, sofistikation og kampdygtighed i kølvandet på at Trump blev valgt, begyndte undertrykkelsen at stige på skarp vis. Ugen efter Trump blev valgt, fandt tre protester mod Trump sted. Den første var især under ledelse af studerende fra Texas’ Universitet i Austin efter en elevstrejke fandt sted, som varede i flere timer, hvor trafikken blev forstyrret det meste af dagen. Natten efter tog kommunisterne lederskabet på gaderne, hvor de opfordrede demonstranterne til at fylde mere på gaden og at aktivt stå imod optøjspanserne som blev sendt for at spærre protesten inde. Luften var elektrisk, og gennem pansernes voldelige adfærd kunne man se at de bare ventede på en undskyldning for at anholde anti-fascisterne. Tre nætter efter, den 13. november, blev seks kammerater, Dallas inkluderet (Dallas er ikke hans juridiske navn), og sigtet for alt mellem at stå imod anholdelse og overfald. Austins Politiafdeling udtalte ifølge en artikel at alle seks var medlemmer af den Røde Garde, på trods af manglen på klare beviser eller grunde til at tro påstanden. Under protesten oplevede en af de seks helbredsproblemer og blev yderligere skadet under anholdelsen. Hun bad om lægehjælp og blev taget med til hospitalet, hvor politiet chikanerede hende yderligere, ved at de spurgte hende om hendes politiske overbevisninger og pressede hende til at sige at hun var et medlem af Austins Røde Garde [Red Guards Austin – RGA].

Siden da har staten, i løbet af en række anti-fascistiske moddemonstrationer, militante demonstrationer mod gentrificering og kommunist-ledte marcher, kun yderligere styrket og raffineret sine forsøg på at true og straffe bevægelsen. De har anholdt hvemend de kunne, sigtet dem for lige hvad der passer dem, blandt andet ved at anholde folk for at udøve selvforsvar mod fascister som havde angrebet dem. Da nogen blev anholdt ved at militant march mod gentrificering, stillede en FBI-agent dem spørgsmål i arresten uden at sige det til nogen. For kort tid siden, efter den 9. december 2017, hvor Austins anti-fascister konfronterede, ydmygede og uddrev ny-konføderationister og andre fascister, beskrev politirapporten åbent alle anti-fascisterne på jorden som medlemmer af “Rød Garde.” Måske behøver vi endda ikke sige, at politiet hvert eneste skridt på vejen udviste åbent kammerateri med fascisterne på jorden, og trykkede hånd med dem, fortalte vittigheder og grinede med dem, og beskyttede dem glædeligt mens de lod anti-fascisterne blive ramt af angreb og lukkede øjnene over for fascisternes åbne angreb.

I løbet af alt dette er bevægelsen i Austin kun blevet stærkere, og den har nægtet at blive holdt tilbage eller lænket af den stigende undertrykkelse og trusler. På grund af statens uforanderlige tilhæng til en bundrådden, reaktionær verden, så er vi sikre på at de ikke kan holde forbilledet ud som bevægelsen i Austin danner, gennem dens mod, stålsatte kampdygtighed og sofistikation. Og over for denne beslutsomhed, mener vi at de blev mere og mere overbeviste om, at de ikke kunne knuse denne bevægelse gennem ren undertrykkelse, og derfor må gøre som borgerskabet så ofte har gjort over alt i verden: at udvælge de bestemte enkeltpersoner som de ser som nøglen til bevægelsen, og så at forfølge dem med vold og trusler som de mener vil være hårde nok til at nedbryde deres vilje eller simpelthen knuse dem, fordi de håberpå  at kunne gøre en ende på bevægelsen på den måde. På grund af det lederskab som han altid har udvist under demonstrationer, og på grund af hans stærke tilhæng til RGA, mener vi at det er åbenlyst at de i over to år har holdt øje med ham, og håbet på enten at kunne indespærre eller dræbe ham.

Den 13. november 2016, mens Dallas var ved at blive anholdt af en DPS-betjent for at påstået overfald som han ikke havde begået, foregik hvad vi klart ser som et mordforsøg: Texas DPS-betjent Goodson greb fat rundt om hans hals med sine arme, hvilket bøjede og brækkede den to steder, et angreb som næsten efterlod ham som lam fra halsen og ned. Dallas’ gentagne opfordringer til at føre ham til hospitalet i en ambulance blev ignoreret, og en anden betjent anholdte ham så og smed ham i arresten, hvor han tilbragte natten med en brækket nakke. Panserne fejlede i at dræbe ham, og han overlevede den nat og kom til sig selv igen langsomt efter en farlig operation, gik med halskrave i månedsvis og var ude af stand til at lave mad eller gå i bad uden hjælp.

Vi mener at staten, efter at have fejlet i det vi ser som et mordforsøg, besluttede sig for at forsøge at anholde ham og sigte ham for mere alvorlige ting.

Begivenhederne som ledte til hans anholdelse af føderale agenter blev igangsat af det som vi mener er falsk anklage fra Jesus Mares og hans partnet, Angelica Clarke. Vi mener at Dallas’ anklager, Jesus, muligvis har fungeret som stikker i en årrække eller at han på nubærende tidspunkt betales som stikker. Han mødte Dallas for første gang i 2015, men holdt ikke kontakten, før han vendte tilbage i 2016, måneder for Dallas’ nakke blev brækket. I over et år forsøgte Jesus at opildne ham og andre organisatører til at bruge unødvendig vold og foretage væbnede trusselshandlinger mod føderale agenter. Dette stod i stærk kontrast til den politik som Jesus fremmede på andre tidspunkter, som uforbederligt gik ud på samarbejde med reformister. Vi mener at Jesys, efter det gik op for ham at ingen ville hjælpe ham med at udføre terrorhandlinger, besluttede sig for at brænde sine broer til alle seriøse organisatører i området, for falsk at anklage Dallas, eftersom han ingen ægte forbrydelser havde at rapportere. Kort før Dallas’ anholdelse begyndte Jesus og Angelica at chikanere Dallas’ forlovede personligt og gennem besked-apps.

Den 13. februar rapporterede Jesus et overfald med dødeligt våben som eftersigende fandt sted to dage forinden, mens Jesus’ partner anklagede Dallas’ forlovede for overfald. Dallas blev anholdt af bevæbnede folk i hans forlovedes lejlighedsbygning den 3. marts. Da hans forlovede hørte ham råbe udenfor, åbnede hun døren for at se hvad der foregik, og blev derefter tilbageholdt i en politivogn i timevis mens politiet fik en dommerkendelse til at ransage hendes lejlighed. Efter hendes løsladelse fik hun at vide at hun enten kunne vente i bilen eller forlade stedet mens hendes lejlighed blev ransaget, på trods af at panserne tidligere havde fortalt hende, at hun kunne være til stede i lejligheden mens den blev ransaget. Hun valgte at forlade stedet, og kom nogle timer efter tilbage til en gennemrodet lejlighed. Panserne havde efterladt en Make America Great Again-kasket som lå åbenlyst alene, opløftet i nærheden af hendes lejligheds indgang. Vi mener at dette var et forsøg på at skræmme hende, og at det kan opfattes som en trussel.

Med en kaution på 70.000 dollars blev Dallas i arresten i fem døgn, mens hans venner, familie og kammerater indsamlede delen som krævedes for at betale en kautionist. Efter hans kaution var betalt og han ventede på at få sin fodlænke installeret, blev hans forlovede, som er gravid med hans barn, anholdt. Dette var en ondskabsfuldhed som på ingen måde overraskede. De kidnappede hende mens hun var på vej hen til sin ni ugers ultralydsscanning. På denne dag, Arbejderkvindernes Internationale Kampdag, ville hun for første gang have hørt deres barns hjertebanken. Selvom Angelica havde anklaget hende for overfald samtidig med at Jesus anklagede Dallas, var det ikke før næsten lige efter Dallas var blevet løsladt mod kaution, at de anholdte hende. Vi mener at dette klart beviser at panserne forsøgte at skabe mest mulig financiel og psykologisk skade, ved at forhindre dem i at se hinanden og deres ufødte barn for allerførste gang.

Dallas blev løsladt kort før en begivenhed på Arbejderkvindernes Internationale Kampdag begyndte, og hans første handling umiddelbart efter sin løsladelse var at dukke op og støtte denne begivenhed. Han fortalte alle deltagerne at han og hans forlovede begge stod over for disse undertrykkelseshandlinger. Ved begivenheden læste han et dybt bevægende digt højt, som han havde skrevet i arresten, ved navn Til mit ufødte barn. Han opfordrede alle til at kæmpe for at få hans forlovede ud af arresten, eftersom hun er et utroligt forbillede som en beslutsom kvindeorganisatør. Selv efter flere dages uventet indespærring, og på trods af ikke at vide om han fortsat var efterlyst for andre ting, kom det for ham i første række at samle sine kammerater for at hjælpe med at forsvare hans gravide forlovede og bidrage til denne vigtige begivenheds succes. Dallas har utrætteligt organiseret for at udvikle kvindekampen. Enhver som kender ham kan vidne om, hvor ofte han har rejst sig imod kvindehad og dårlig seksuel adfærd og seksuel vold. Disse er en beslutsom organisatørs handlinger, og overrasker ingen som har kendt Dallas. Han har altid udvist den dybeste slags bekymring for folket, og lever først og fremmest for at fortsætte sit politiske arbejde, også selvom hans frihed og hans liv har været under vedvarende og muligvis dødeligt angreb. Hans kammerater, som ser hans beslutsomhed og rørende opfordring til handling som et forbillede, har med det samme givet hundreder af dollars til kautionsfonden og begyndte at diskutere måder man kunne bidrage til hans forlovedes forsvar på.

Næste morgen tog Dallas og en ven afsted til kautionskontoret for at opfylde hans kautions andre krav. Øjeblikkeligt efter at have forladt bilen, blev de omringet af civile pansere og føderale agenter. Dallas blev anholdt for ulovlig besiddelse af et skydevåben som en tidligere straffefange, skydevåben som vi ikke mener han havde nogen adgang til. Og mens Dallas er tidligere straffefange, er det især latterligt at dommen faldt for næsten to årtier siden, da han var 17, og gik på at han havde spraymalet en bygning hvis ejer forlangte den højeste straf på et års fængsel. På trods af den kendsgerning at han aldrig har påstået at bo hos sin forlovede og at han ikke står på kontrakten, påstår panserne at skydevåbnene som de konfiskerde mens de ransagede hans forlovedes bolig er beviser på denne besiddelse, skydevåben som de selv indrømmer var lovligt købt og registreret. Det er på ingen måde ulovligt at eje geværer i Texas, og vi ser ikke politiet ransage “patrioters” hjem for at tage deres våben og anklage dem for falske forbrydelser.

Selvom FBI kun var til stede for at anholde Dallas, blev personen sammen med ham tilbageholdt og tvunget til at identificere sig. Efter at have slået deres navn op, spurgte en føderal agent, “Så hvad var det du stjal?” og begyndte at stille ledende spørgsmål om et falsk tyveri som denne person i hvert fald ikke havde begået. De sagde at de ikke havde stjålet noget og at de ikke var efterlyst. De føderale holdt op med at chikanere dem, men en civil sagde alligevel noget i retning af “hvis du ikke vil i problemer, så hold dig væk fra kommunister,” hvilket vi mener kun er yderligere bevis på at FBI gerne vil opfinde hule forbrydelser for at sætte kommunister i fængsel. Vi mener at panserne klart sigter efter at skabe psykologisk terror på alle fronter: mod Dallas, mod hans forlovede, og mod enhver som har at gøre med dem, gennem anholdelser, tilbageholdelser og chikane, og at de håber at nogen på uvidende vis vil sige noget dumt og kunne straffes under falsk anklage.

Jesus og Angelica påstår at overfaldet skulle have foregået før 7:00 om morgenen en søndag, mens de gav nogle bøger tilbage til Dallas og hans forlovede. En slåskamp om bøger lyder så latterligt at dommeren måske kan tro at Jesus og Angelica bare påstod det handlede om bøger, frem for noget som ville gøre dem kriminelle også, såsom en våben- eller narkohandel. For at gøre det klart ville begge dele være latterligt, eftersom Jesus allerede lovligt har masser af våben, og både Dallas og hans forlovede er helt stoffri. Faktisk er begge disse kammerater kendt for at hjælpe deres kammerater og venner med at blive ædru og forblive ædru, og deres hjælp har været uvurderlig for mange.

Vi mener at Jesus er vaneløgner, og at han lyver om alt fra hans forhold til hans stofmisbrug. Såvidt vi er i stand til at se, tager han våben med overalt, og vi mener at han håber på at kunne bruge dem. Han har tilbudt at bevæbne forskellige folk eller træne dem i brugen af skydevåben, tilsyneladende uden at gå op i deres lovlige tilstand, evne og helbred. Hvis vi har ret i vores vurdering om at FBI bruger ham som stikker, er det åbenlyst at de ikke giver en fuck om deres stikkeres pålidelighed, karakter eller mentale stabilitet, så længe de mener at det vil hjælpe dem med at sende dedikerede organisatører i fængsel.

Jesus er ikke holdt op med sin chikane, selv efter alle disse anholdelser. Et par dage efter Dallas’ første anholdelse i denne række begivenheder, sendte Jesus, efter at have set en af Dallas’ forsvarers klienter i retten, klienten et billede af deres eget billede fra anholdelsen. En anden dag opførte han sig på en måde som vi mener var et forsøg på at efterligne en af Dallas’ forsvarers juraassistenter, og spurgte specifikt to af hans klienter om, hvorvidt de havde færdiggjort de nødvendige trin for at færdiggøre deres sagers håndtering. Jesus fulgte også efter Dallas’ forsvarer inde i retten, eksempelvis ind i en trappeopgang, hvor han højlydt konfronterede ham vedrørende at han repræsenterede Dallas.

Vi forventer at Jesus vil fortsætte med at chikanere folk som har helt ned til den mindste forbindelse til Dallas. Vi mener at han er hævngerrig og glæder sig over andres frygt. Denne brug af hensynsløse stikkere og undertrykkelsestaktikker er ikke ny i Texas. I 2008 foreslog FBI-stikkeren Brandon Darby at to aktivister burde lave brandbomber for at bruge dem mod statslige fartøjer, og de blev begge anholdt og fængslet i årevis som et resultat af denne føderale sammensværgelse. Ligesom Darby ser Jesus ud til at være motiveret af sine egne interesser frem for nogen form for tjeneste til staten. Ulig Darby fejlede Jesus i at få de organisatører som var hans mål til at begå nogen form for terrorhandlinger.

Med hvad der for os ikke ser ud som nogen slags meningsfulde beviser, har FBI bygget et tårn af anklager mod Dallas som til sammen kan give 30 års fængsel. Hvis han idømmes alle 30, ville han være fuldstændig ude af stand til at tage del i sit ufødte barns liv, og han ville uden tvivl lide psykologisk ved at være fanget i årtier i statens fangekældre.

Vi mener at dette er endnu et tydeligt eksempel på at den dobbeltmoralske USA-stat bryder sine egne love og politikker for at forsøge at knuse en politiske bevægelse, som truer dens afskyelige eksistens og den folkemorderiske undertrykkelse og udbytning som den påtvinger de fleste af Jordens folk.

Lad os sige dette klart: disse anholdelser vil ikke dræbe det revolutionære arbejde som dagligt udføres her og landet over. Vi opretholder som vi altid har gjort den holdning, at borgerskabet som klasse fordømmes af sin egen aldeles bundrådne eksistens til at fremkalde massernes had mod den selv, at lide slag efter slag fra den internationale arbejderklasse ledet af den kommunistiske bevægelse, indtil borgerskabet underkues og kvæles én gang for alle. Staten drømmer en fordømt klasses sygelige drømme, når den tror at den kan drukne vores bevægelse og masserne i blodig og ondskabsfuld undertrykkelse. I virkeligheden kan den ikke gøre andet end at påskynde sin egen undergang. Den kan ikke knuse en bevægelses vilje, som vejledes af det skarpeste våben, proletariatet nogensinde har svunget: marxismen-leninismen-maoismen, især maoismen. Selvom vi endnu har meget af lære af vores fejl, og selvom vi sørger unævneligt meget over at nogen vi elsker er faldet i fjendens hænder, har vi aldrig været pinligt berørt over vores arbejde og vores kamp, og det vil vi aldrig være. Vi vil hejse, forsvare og anvende maoismen indtil vi dør.

Som enhver der har kendt Dallas kan fortælle, er han en mand som ikke søger nogen hyldest og i sandhed legemliggør den revolutionære ånd, Mao taler om i hans tale Tjen folket, en som giver hele sit liv og selv i tjeneste til folket. Efter orkanen Harvey medbragte utrolig ødelæggelse og sorg for Texas’ kyst, var han i den første konvoj fra Austin til at gå sammen med Tjen Folket – Houston, klar til at påbegynde nødhjælp midt i den vedvarende flod og omstrejfende hvide nationalister, der bevæbnet med rifler ledte efter plyndrende folk at dræbe. Hans erfaringer fra Tjen Folket – Austin gjorde ham i stand til at effektivisere mad- og forsyningsleveringerne i de hårdest ramte nabolag. Men mere end bare det, hans dybtfølte kærlighed til folket lyste gennem hvert eneste møde med folk, og han var altid i stand til at forbinde sig med masserne, finde ud af hvad de mest behøvede, og gav altid mere end han havde lovet. Som en person som går lidenskabeligt op i politisk uddannelse, har han studeret mange emner sammen med stort set enhver i Austins bevægelse og ud over den, og han har utrætteligt uddannet andre og stræbet efter selv at lære mere hver eneste dag. Dallas er et forbillede for utallige folk på grund af hans internationalisme, selvopofrelse, ydmyghed og beslutsomhed. I årevis har han givet alt til bevægelsen og til masserne, og bevægelsen har haft umådelig gavn af det. Dem som kender ham elsker ham ubeskriveligt højt.

Vi nægter at lade disse forbrydelser mod en af folkets store tjenere gå ubemærket og uantastet hen. Vi har ingen tro på at staten vil give ham nåde, men vi vil kæmpe hvert eneste skridt på vejen for at beskytte ham mod alle slags skade, for at se ham sat fri fra fjendens fangekældre hurtigst muligt, for at sikre hans families og elskedes beskyttelse – og for at kaste sandhedens lys på dette snedige forsøg på at dræbe og ulovliggøre revolutionære. Vi opfordrer alle som elsker folket som Dallas gør, til at samle denne kamp op sammen med os – utrætteligt, fast og helhjertet. Forneden kan ses flere måder at udvise støtte på, og vi vil løbende fortælle om flere måder hvorpå man kan gå med i Kammerat Dallas’ forsvar.

Det de forsøger at gøre ved ham, vil de forsøge at gøre ved utallige af os. Vi vil aldrig slappe af når det gælder massernes, Dallas’ og alle sande revolutionæres forsvar. I kraft af vores enhed, vejledt af vores ideologi, er vi stærkere end de nogensinde kan forestille sig.

Kæmp sammen med os for at afsløre statens dobbeltmoralske undertrykkelse!

Spred vigtigheden af at forsvare og befrie Dallas til alle verdenshjørner!

Sæt Dallas fri!

Giv til indsamlingen på [email protected] på PayPal!

Køb en T-shirt—al gevinst vil blive brugt på denne kamp: http://teespring.com/free-dallas

Vi vil snart oprette kanaler for kammerater verden over som ønsker at sende ham breve eller udprintede emails, hvilket han glædeligt og taknemmeligt ville byde velkommen.

TAG DEL I HANS KAMP.

Kilde: https://redguardsaustin.wordpress.com/2018/03/14/defend-comrade-dallas-and-fight-for-his-freedom/