Dersim: Maoistička sela proglašena “Privremenom vojnom sigurnosnom zonom”

Vlada Dersima je zabranila ulazak u 31 regiju u gradskom centru, Ovačiku, Nazimiju i Hozat distriktu na šest mjeseci.

U tim selima je maoistička prisutnost jaka u Turskoj. Gradonačelnik Ovačika, poznat u Turskoj kao “komunistički gradonačelnik”, je član DHF-a, maoističke frontovske organizacije.

Pisana izjava na vladinom vebsajtu kaže: “Prema članu 32/A Vojnog akta o zabranjenim i sigurnosnim zonama, broj 2565, 31 regija je proglašena Privremenom vojnom sigurnosnom zonom, u vremenu između 1. septembra 2016. i 1. marta 2017., dekretom kabineta iz 29.8. 2016., pod brojem 2016/9138.”