Bajan o Duterteovoj referenci na Hitlera

Medijsko saopštenje

1. oktobar, 2016

Ne slažemo se sa izjavom predsjednika u kojoj spominje Hitlera u odnosu na rat protiv droge i na ubistva takozvanih ovisnika o drogama. Državno ubijanje nenaoružanih civila, čak i ako su osumnjičeni kriminalci, je protiv principa poštenog suđenja. Isto je bitno da predsjednik shvati da opasnost sa drogom neće jednostavno nestati ubijanjem tri miliona ovisnika za koje predsjednik smatra da ugrožavaju opstanak iduće generacije. Problema droge nije jednostavno policijski problem. Socioekonomskim korijenima širenja ilegalnih droga bi se trebalo pozabaviti zajedno sa potrebom obimnog programa rehabilitacije. Policijskim snagama, koje su ukaljane korupcijom i vezama sa trgovinom droge, ne mogu se odriješiti ruke da bi se pozabavile sa problemom ilegalnih droga.

I dalje vjerujemo, uprkos njegovom netaktičkom poređenju sa njemačkim diktatorom, da predsjednik nije Hitler i da može da izvede korisne reforme u korist naroda prema pravednom miru. Postoje druge vođe koje može i koje bi trebao da oponaša, npr. Andres Bonifacio, Klaro M. Rekto i Lorenzo Tanada, od kojih su se svi oduprli stranim diktatima i borili se za nezavisne Filipine. Predsjednik je u pravu kada odbacuje licemjerstvo Sjedinjenih Država i Evropske unije u pogledu na ljudska prava. On, međutim, ne bi trebao da dozvoli kršenje ljudskih prava od strane državnih bezbjednosnih snaga pod njegovom stražom, a pogotovo da ih podržava pozivajući se na grozotu problema sa drogom.

Izvor: http://www.bayan.ph/2016/10/01/bayan-on-dutertes-hitler-reference/