Covid-19’un Sosyal Kökenleri, Virüsün Kendisi Kadar Önemli – Ajith*

Covid ölümlerinin en yüksek oranı, daha iyi tedavi olanaklarına sahip olduğu düşünülen gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Birçok neden düşünülse de, asıl suçlu halk sağlığı hizmetlerini kısıtlayan neo-liberal politikalardır. Zamanında tedavi eksikliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’daki ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Birçok insan hiç tedavi görmedi. Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık sigortası olmayan yoksulların büyük çoğunluğu için (Afrikalı-Amerikalıların ve İspanyolca konuşan Hispaniklerin çoğunluğu), temel sağlık imkanları bile imkansızdır.

Aynı şey işsiz orta sınıf için de geçerlidir. Bu nedenle, bu sınıftan insanlar da hastalanana kadar doktora gidememişlerdir. Gitmeye zorlandıkları zaman, hastalık kontrolden çıkmış durumda olacaktır. Yeterli ekipman veya personelin olmaması durumu daha da kötüleştiriyor. Trump ve diğer emperyalist yöneticiler, başlangıçta bencil sorumsuzluklarını sergilediler. Endişeleri, halkın sağlığına önem vermek yerine, rutin ve kâr amaçlı ekonomik faaliyetler sürdürmekti. Bu da orada görülen dörtnala ölüm oranına katkıda bulundu. Böyle büyük bir kayıp, neredeyse yüzde iki ölüm oranına sahip bir hastalıktan kaynaklandı. Bu, neo-liberalizmin ve onun atası olan kapitalizmin katıksız ve halk karşıtı karakterini keskin bir şekilde ortaya çıkarır.

Bu suçluların rolü burada bitmiyor. Bu tür patojenlerin ortaya çıkmasının tesadüfi olduğunu iddia edenler var. Sonra, eksikliklerin en çok, onunla başa çıkmak için alınan önlemlerle tanımlanabileceğini düşünenler var. Bunu doğa tarafından verilen bir ceza olarak tanımlayanlar ve buna karşı olanlar var. Doğa kesinlikle bizi cezalandıracak bir tür aşkın güç olarak gelmedi. Gelecekte de bunu yapmayacak. Ancak, Engels’in söylediği anlamda bu tür bir şey kesinlikle gerçekleşti.

Engels, insan doğayı fethettiği için övünebilse de, sonunda, gerçek ustanın gerçekte kim olduğunu hatırlatmak için doğa tarafından ağır bir darbe indirileceğini yazdı. Demek istediği, insan eylemlerinin sonuçlarıydı. Kapitalist iddiaların çukurluğunu ortaya çıkaran bu sözler, yıkıcı kalkınma yaklaşımının tehlikesini ima etti.

Bu, günümüzün Corona salgınının kökenlerinde ve yayılmasında iyi görülmektedir. Bazıları konuyu yalnızca genetik nedenlere indirgemiştir. Böylece dünyayı bağlayan emperyalist ilişkilerin oynadığı rolü gizlemiş oluyorlar. Bu rol bilimsel olarak incelenmiş ve Monthly Review (kendini bağımsız sosyalist dergi olarak tanımlayan bir yayın) Mayıs sayısının başrolünde (Rob Wallace, Alex Liebman, Louis Fernando Shaw ve Roderick Wallace tarafından yazılmıştır) tartışılmıştır.

Onlar da Wuhan’daki ıslak et pazarından başlıyorlar. Fakat emperyalist dünyanın oryantalist perspektifinden garip görünen Çinlilerin yemek alışkanlıklarında bataklığa saplanmıyorlar. Aksine, makaleleri bu pazar tarafından ortaya konan sosyal ve ekonomik ilişkileri irdeliyor. “Egzotik gıda sektörü, ürünlerini Wuhan’daki en büyük pazarda, daha geleneksel hayvancılıkla birlikte satabileceği bir noktaya nasıl geldi?” – buradan başlıyorlar.

“Balıkçılığın ötesinde, dünya çapında yabani gıda giderek daha resmi bir sektör halini aldı ve endüstriyel üretimi destekleyen kaynaklar tarafından kapitalistleştirildi (merkezileştirdi)”. Zincir, Wuhan pazarından, sözleşmeli bir vahşi doğanın kenarını çevreleyen operasyonlarla egzotik ve geleneksel yiyeceklerin yetiştirildiği hinterlandlara kadar uzanıyor. Ve sonra bir dizi ticaret / ulaşım zinciri bu merkezleri farklı ülkelere ve büyük şehirlere bağlıyor. Korona virüsü, daha önce gelen SARS’a çok benziyordu.

Johnson & Johnson gibi bazı çok uluslu şirketler gelecekte yeni mikrop hücrelerinin görülebileceği bir fizibilite haritası hazırladılar. Benimsedikleri coğrafi görüş Üçüncü Dünya ülkelerine işaret ediyor. Monthly Review makalesi bu yaklaşımı eleştirmektedir. “Salgın bölgelerine odaklanmak, epidemiyolojileri şekillendiren küresel ekonomik aktörlerin paylaştığı ilişkileri görmezden geliyor.” Bu ilişkiler göz önüne alındığında, Üçüncü dünya ülkeleri değil, küresel sermayenin ana kaynakları – New York, Londra ve Hong Kong – en kötü sıcak noktalar olarak ortaya çıkıyor. İnsanlar için zararlı olan bu yeni virüsler yaban hayatından yayılıyor. Bunların çoğu bugün kapitalizmin sınırlarında oluyor. Yani, geri kalan ormanlık alanlarda. Ormansızlaşma, hastalık taşıyan vahşi yaşamın yaşam alanlarını yok eder, böylece yayılması için koşullar yaratır. Birkaç gün içinde, seyrek nüfuslu ormanlardan yolculuğa başlayan yeni patojenler, dünyaya yayılmış, zaman ve mekanı destekleyen bir küreselleşmeyle korunmuştur.

Bu makalenin özü şu şekilde özetlenebilir: Büyük ölçüde tropik ormanların karmaşıklıklarıyla kapsanan virüsler, sermayenin neden olduğu ormansızlaşma ve halk sağlığı ve çevre temizliğindeki eksiklikler yoluyla ana akıma girdi.

Kısacası, küreselleşme ve neo-liberal politikaların neden olduğu büyük çoğunluğun geçim koşullarındaki ve çevresel koşullardaki değişiklikler, mevcut trajedinin kökenidir. Birincil çözüm emperyalist sistemin yıkılması ve Komünist projenin başarısıdır. İnsan yaşamına değer veren ve doğayı kullanan bir insanlığı gerçekleştirmenin tek yolu budur.

Aslında, hem Küba hem de Vietnam bu olasılığı işaret ediyor. Bugün bu ülkeler sosyalist değiller. Bunlar, emperyalist ilişkiler tarafından kapitalizmin restorasyonu yoluyla şu ya da bu şekilde yeniden dolaşıma sokulan ülkelerdir. Çin ücretleri artırdığında, küresel tekeller Vietnam’a taşındı. Bununla birlikte, sosyalist dönemin bazı kalıntıları hala devam etmektedir.

Sağlık sektörü hala büyük ölçüde kamu sektöründe. Büyük çapta gönüllü hizmete katkıda bulunabilecek kuruluşlar vardır. Bu ülkelere pandemi ile mücadelede bu tür faktörler yardımcı olmuştur. Eski sosyalist dönemin başarılarının şimdi de emperyalist bir ülke olan Çin’e nasıl fayda sağladığını görebilirsiniz. Halk sağlığı sektörünün kitle mücadeleleriyle büyük ölçüde savunduğu Keralam, diğer Hint ülkelerine kıyasla Corona ile daha iyi mücadele edebildi. Bu arada, büyük özel sektör hastaneleri, soğuk algınlığı veya ateş şikayetiyle gelen insanları, insanlık dışı bir şekilde geri çeviriyor.

Corona’nın yarattığı etkinin halk sağlığı hizmetlerinde bir canlanma getireceğinden şüphe yok. Ancak, bu hizmetlerin, sermayenin dinamiklerine tabi kılınması engeller yaratacaktır. Sermayenin hafızası oldukça zayıftır. Kâr taleplerinin bir kez daha kamu sektörünü özelleştirmeye zorlaması için iyi bir şans var. Halk sağlığı sistemi korunsa bile, sermayeye hizmet eden büyük bir veri kaynağı olarak kullanılabilir. Veri toplama işleminin bireysel gizlilikle ilgili zorlukla uğraşmasına izin veren Springler anlaşmasında** görülen buydu.

Halk sağlığı hizmetine hizmet etmek amacıyla toplanan veriler ilaç, sigorta şirketleri ve diğerleri için hammadde haline gelebilir. Bu yeni, daha tehlikeli bir özelleştirme seviyesidir. Sermaye, kamu sektörünün yapılarının arkasına saklanırken kâr edebilecektir; kesinlikle dolaylı bir şekilde. Modi’nin teşvik ettiği sağlık uygulaması için de aynı şey geçerli.

Bir kamu sektörüne sahip olmak yeterli değildir. İnsanlara gerçekten hizmet eden bir kamu sektörü olmalı. Bu ancak, ekonomi ve altyapıdaki özel ve kamu arasındaki bölünmeyi ortadan kaldıran bir topluma geçişin bir parçası olduğunda mümkün olacaktır. Bu, dünyanın herhangi bir ülkesinde, sosyalizmin gölgesi olarak değil, komünizme geçiş, sürekli bir devrim olarak yeniden canlanacaksa, komünist teorinin mevcut dorukları tarafından yönlendirilmelidir.

*Ajith, Hindistan Komünist Partisi (Maoist) liderlerinden. 2015 yılında Hint Devleti tarafından tutuklanan Ajith, 2019 yılında kefaletle serbest bırakılmıştı.

** Mevcut pandemi sırasında CPM liderliğindeki Kerala hükümeti tarafından ABD merkezli bir veri analizi şirketi ile yapılan bir anlaşma.

Kaynak: https://www.doolnews.com/covid19-social-sources-are-important-murali-ajith-writes789.html
Ceviri: http://www.yenidemokrasi7.net/covid-19un-sosyal-kokenleri-virusun-kendisi-kadar-onemli-ajith.html