דרסים: כפרים מאואיסטיים הוכרזו כ-"אזורים בטחוניים צבאיים זמניים"

נפת מחוז דרסים אסרה את הכניסה ל-31 אזורים במרכז העיר ובמחוזים אובג'יק, נזימייה והוזאט למשך 6 חודשים.

כפרים אלה הם אלו בהם הנוכחות המאואיסטית חזקה יותר במדינה הטורקית. ראש עיריית אובג'יק, הידוע בטורקיה כ-"ראש העיר הקומוניסט", חבר ב-DHF, ארגון חזית מאואיסטי.

בהצהרה הכתובה של הרשויות שפורסמה באתר האינטרנט של הנפה כתוב: "בהתאם לסעיף 32/א' לשטחים צבאיים סגורים וחוק אזורי הבטחון מס' 2565, 31 אזורים הוכרזו כ-"אזורים בטחוניים צבאיים זמניים" מה-1 בספטמבר 2016 ל-1 במרץ 2017 על ידי צו קבינט מה-29/08/20016 שמספרו 2016/9138."