תומכים בין-לאומיים של המפלגה הקומוניסטית ההודית (מאואיסטית) קוראים לשחרורו של החבר אג’ית ושל כל האסירים הפוליטיים בהודו

קמפיין בינלאומי של הועידה הבינלאומית לתמיכה במלחמה העממית בהודו שחררו את אג’ית חופש ללא תנאים לכל האסירים הפוליטיים בהודו! עצרו

Read more