Folkelitterær Festival i Kolkata

Vi, Bastars Solidaritetsnetværk (Kolkata), organiserer et program som vi kalder Folkelitterær Festival (fremover PLF) den 24. til 25. marts 2018. PLF ønsker at sammenbringe en masse forskellige kritiske og modstandsdygtige stemmer inden for den litterære produktion fra forskellige af vores lands hjørner. Det er klart at som tiden har gået, har statslige agenturer, firmainteresser og de socialt magtfulde klasser mobiliseret sig regelmæssigt for at direkte tvinge de kritiske personligheder til at tie stille. Undertrykkelse, censur og direkte udøvet vold mod den kritiske tænknings skabere har gjort kunst og litteratur til nærmest en specialitet i vores tid. Dog har der også været et bombardement af specifikt ideologiske former for kontrol som ellers på meget mere implicitte og effektive måder har udført disse tavsningshandlinger og begravelsen af modstand og kritik blandt de intellektuelle. Man kan her pege på ændringerne i skolernes pensum som det nuværende regime, der har magten i centrum, har påbegyndt, såvel som forlagenes og mediehusenes tendens til at rette sig efter statens linjer – en stat som har besluttet sig for at konsolidere brahmanistisk kultur og absolut lydighed til den neoliberale firmaekspansionismes implikationer.

Denne ideologiske krig som føres af de magtfulde klasser og en stat som i stigende grad udviser farlige anti-muslimske fascistiske tendenser, bolstres yderligere af virksomhedernes kulturelle ansvar som legemliggøres af sådanne begivenheder som Zee Jaipurs Litteraturfestival, Tata Literature Live i Mumbai, eller Apeejay Kolkatas Litterære Festival, for at nævne nogle få. Disse festivaler er nu blevet et mødested for et internationalt marked for “indisk” litterær produktion.

Den Folkelitterære Festival er vores forsøg på at rette litteraturen mod dens kritiske sociale funktion. Vi er interesserede i at fremme litteratur som erkender magtstrukturerne som vores verden er bygget omkring, og forsøger at forestille sig en vej ud af disse lænker, som er blevet smedet af imperialistisk multinational kapitalisme, patriarkalsk undertrykkelse af kvinder og marginaliserede kønsidentiteter, kastesystemets grundlæggende rænkespil, chauvinistisk flertalsnationalisme og dens undertrykkelse af alle spørgsmål om selvbestemmelse. Vi vil forsøge at vise og skabe debat som stammer fra skribenter som på deres egne bestemte måder har stået imod disse lænkers greb, for at smede ord og linjer som har stået og kæmpet imod selve disse lænkers historiske grundlag. Og vi ønsker at gøre dette uden nogen form for firmasponsorats diktat.

For at gøre denne begivenhed til en succes, har vi talt med intellektuelle og skribenter som kompromisløst skriver for folk og for kamp. De har sagt ja til at rådgive og sammenkalde begivenheden. Vi håber at dette vil indlede en nødvendig rejse hen mod at forestille sig en folkelig kulturel form som vil udfordre og belejre det dominerende.

Vi opfordrer til jeres tilstedeværelse ved den Folkelitterære Festival den 24. og 25. marts 2018 som afholdes i Kolkata, eftersom vi mener at jeres uvurderlige bidrag er livsvigtigt for begivenhedens succes.

Må tusinde sådanne festivaler blomstre!

BASTARS SOLIDARITETSNETVÆRK (KOLKATA-AFDELING)

Rådgiverpanelet for den Folkelitterære Festival
Sabyasachi Deb (Poet og litterær kritiker)
Krishna Bandapadhyay (Skribent, redaktør og marxistisk feminist)
Asok Chattopadhyay (Redaktør på Sanaskritik Samasamay, skribent af bogen ‘KangalHarinath’)
Kanchan Kumar (Redaktør på Aamukh Magazine, poet, oversætter)

Maleri: Ashok Bhowmick
Plakatdesign: Aki
Symbol: Rajarshi Dutta

Kilde: https://www.facebook.com/events/330124854165483/permalink/330722230772412/