FDLP, Ecuador: Det store valgcirkus og dets resultater

Det store valgcirkus er slut. Vinderen var “JA” med 64% af stemmerne. Resultater som genbekræfter tesen som vi har arbejdet med, processen af det bureaukratiske borgerskabs gradvist svækkende stillinger er åbenlys. Værre endnu har marionet-borgerskabets genjustering været vigtig over for en tendens som har været den dominerende i den bureaukratiske kapitalisme siden dens opståen, især som den har været i stand til at konsolidere (blandt dens struktur af allierede) en vigtig gruppe sektorer af den tamme venstrefløj, dele af de indfødte bønders fagforeningsbevægelses lederskab, i storborgerskabets og storjordbesiddernes hænder.

Men tendensen er ikke kun tydelig i afstemningerne, men i deres økonomiske forhold.

Typisk for marionet-borgerskabet (dette betyder ikke at det bureaukratiske borgerskab ikke farer ad den samme vej) foreslår det åbent undtagelser i told og skat, afvikler staten, reducerer skatteudgifter, overgiver strategiske sektorer til private virksomheder, fri investering, handelsaftaler med USA, yderligere styrkelse af hæren og politiet, yankee-baser i det nationale territorie, med mere…

Med “JA”-sidens triumf bliver jordbesidderne stærkere, og ikke kun de som støtter besiddelsen af store jorder og gamonalismen, men den nye art jordbesiddere fra byerne som ejer hundreder af ejendomme i byerne for rent spekulative formål.

Endnu en gang stikkes små og mellemstore forretninger ihjel så snart de åbnes, og dørene til de store selskaber, som importerer produkter der oversvømmer de nationale markeder og forårsager lukningen af hundreder af små og mellemstore forretninger, som er ude af stand til at konkurrere med den store produktion som imperialismen skaber.

Betingelserne forværres for masserne. Regeringen vendte tidligt på året tilbage til linjen om at stå i gæld, over 7 milliarder dollars, ressourcer som skal fylde “finanspolitiske huller” og hvis tilbagebetaling på den ene eller den anden måde vil falde på massernes rygge gennem skatter, dyre ydelser, osv…

Regeringens sværheder hvad angår at forbedre arbejdsløsheden er dramatiske.

Den 4. februar blev afstemningen afholdt, og den 5. samme måned vågnede de fattige masser og udbyttede arbejdere med den samme følelse; at afstemningen ikke repræsenterer noget som løser deres vigtigste problemer.

KAMPAGNEN “KAMMERAT PIERRE”

Tro til marxismen-leninismen-maoismen, til Gonzalo tænkning og behovet for at forberede betingelserne for at indlede folkekrigen i landet, organiseredes klassens, folkets og fattigbøndernes bevidste elementer omkring Ecuadors Front til Forsvaret af Folkets Kamp og Folkets Bondekomités centrale og nordlige baser – elementer af kampagnen ved navn “KAMMERAT PIERRE” – opfordrede til en boykott af afstemningen, og nogle vigtige aktioner blev lavet efter den linje.

Flagaktioner (at hænge flag op offentlige steder), vejblokader, flyveblade, plakater og mere var de aktioner som blev udført under et enkelt kampråb: BOYKOTT AFSTEMNINGEN.

Det er også nødvendigt at hilse den Røde Gardes flyvebladsuddeling i byen Quito, som fra kommunen opfordrede til ikke at deltage i afstemningen fordi de ser det som fremmed over for massernes interesser og ikke bidrager til folkets virkelige demokratiske praksis, uden at glemme den hårde kritik og kamp mod revisionismen som har understøttet denne proces for at styrke den bureaukratiske sti, som lige præcis er valgenes, afstemningernes, parlamentets, osv. sti…

Det vigtigste ved disse aktioner er at de ikke bør blive set som en isoleret begivenhed, men som en udøvelse som svar på den gamle stat, for opbygningen af de tre redskaber for den ny-demokratiske revolution under klassekampens ild og indledningen af den revolutionære vold.

HÆDER OG ÆRE TIL KAMMERAT PIERRE!

________________

VED URNEN VÆLGER FOLKET SIN ELENDIGHED. I KAMPEN, SIN FRIHED!

________________

STYRK ORGANISATIONEN OG KAMPEN MOD DEN HUNGERSSKABENDE, POPULISTISKE OG SERVILE MORENO-REGERING!

________________

KÆMP MOD REVISIONISMEN, SOM ER STORBORGERSKABETS, JORDBESIDDERNES OG IMPERIALISTERNES ALLIEREDE!

Kilde: FDLP-EC