Colombia: Studerende oplæres politisk

De colombianske studerende fra den Oprørske og Folkelige Studenterbevægelse [MERyP] og fra forskellige revolutionære organisationer holdt en skole for politisk uddannelse den 11. januar for at fordybe deres forståelse af den nationale, internationale og uddannelsesmæssige politiske situation, ud over at diskutere studenterbevægelsens hovedopgaver.

I løbet af den folkelige skole blev en debat afholdt om den imperialistiske unertrykkelse som plager nationerne i den tredje verden med krig og plyndring af deres naturressourver, og hvordan imperialismen således former massernes kampe. Viden om studiet blev offentliggjort på hjemmesiden for den folkelige og demokratiske colombianske presse, El Comunero.

Fulde af viljestyrke og revolutionær kraft debaterede de studerende fejlagtigheden af diskursen om “fred for fred,” som imperialismen, storborgerskabet, jordbesidderne og opportunismen forsøger at så blandt folket, som skaber institutionelle vrangforestillinger blandt dem. Det blev også understreget at dette system bør bekæmpes ved at smede et kommunistisk parti, som vil vejlede masserne i forsvaret af deres rettigheder og erobringen af magten. Med revolutionær disciplin deltog de studerende punktligt i deres opgaver, og fulgte tidsplanen nøjagtigt. “Alle de revolutioænre som deltog i aktiviteterne udførte deres opgaver ansvarligt, hvilket sikrede den folkelige skoles fulde funktionsdygtighed,” sagde de.

Kilde: https://anovademocracia.com.br/no-206/8395-colombia-estudantes-em-formacao-politica