Pittsburghs Røde Garde: Solidaritet med Afrins folk!

Solidaritet med Afrins folk! Lad os alle støtte retten til kurdisk national selvbestemmelse!

Afrins folk står over for et folkemorderisk angreb fra Erdogans fascistiske stat, med tusinder af tyrkiske tropper, Humvee’er og kampvogne på vej ind i Syrien. Den folkemorderiske tyrkiske hær rykkede ind i den kurdisk-dominerede provins efter det blev annonceret at Assads baatistiske stat ville give den nationale bevægelse indrømmelsen om begrænset selvstyre. Her afsløres den undertrykkende nations territoriale og chauvinistiske logik – meget lig hvad baatisterne gjorde i Irak og Syrien i årtierne før, er der planer om at af-kurdificere området og skabe et turkmenisk flertal her for at underminere den kurdiske nation. Mange har set de forfærdelige optagelser af tyrkiske soldater med salafistiske jihad-skæg som glæder sig til at slagte “ateistiske kurdere,” men den kapitalistiske presse har bevidst ignoreret dette.

Denne offensiv ryster regionens allerede delikate balance. Som en blodsølet mellem-imperialistisk proxy-krig, har USA-imperialismen og dens mindre imperialistiske håndlangere i Saudi-Arabien, Qatar, Israel og andetsteds støttet den islamistiske Frie Syriske Hær såvel som Daesh på den ene side. På den anden side har Assad og den bureaukrat-kapitalistiske klasse som regerer Syrien lavet aftaler med Rusland, som yderligere fordyber dets status som en halv-feudal og halv-kolonial stat, gennem våbenaftaler og ulige handelsaftaler som fordyber de indfødte industriers underudvikling og påtvinger større afhængighed, og en højere grad af russisk militær tilstedeværelse der (selvom det for nylig blev annonceret at det russiske militærpersonale ville blive hjemkaldt). Det revisionistiske og national-chauvinistiske Syriens Kommunistiske Parti har skubbet det syrisk-arabiske proletariats mest klassebevidste og revolutionære dele ind i den sidsnævnte lejr.

I denne smeltedigel er den kurdiske nationale bevægelse vokset, især i Rojava. For at modtage den materielle hjælp for at besejre Daesh, har kurderne der, repræsenteret af det Demokratiske Unionsparti (PYD), Kurdistans Arbejderparti (PKK) og Folkets Forsvarsenheder (YPG) indgået i en midlertidig “alliance” med USA-imperialismen. Mens det kurdiske nationale lederskab har understreget dette forholds flygtige og skrøbelige natur, og nylige møder mellem den orange Duce Trump og Erdogan har resulteret i afspærringen af den militære støtte til de syriske kurdere, forbliver 13 af USA’s militærbaser i Rojava. Alle imperialistiske træk og manipulationer i Syrien må modvirkes. Den tyrkiske invasion af Afrin skete ikke uden USA’s eller Ruslands tilladelse, eftersom de imperialistiske hugormes forræderi, hugorme som kun har en umættelig tørst efter denne ressource-rige regions blod, er uundgåeligt.

Det er klart at der ikke længere er tid til “taktiske alliancer,” da de kurdiske kæmpere ikke længere har råd til illusioner. Men på trods af den kritik vi har af linjen og retningen som denne bevægelse har taget, er der nu mere end nogensinde brug for vores internationale solidaritet. Tyrkiet, en NATO-stat, og det regerende fascistiske AKP under Erdogan, holdes vågent nat og dag af den kendsgerning, at Rojava er en væge for den dynamit kurderne i Tyrkiets indre udgør. Tyrkiets indblanding i Afrin for at undertrykke kurderne, assyrerne og araberne der, er direkte relateret til dets frygt for at den kurdiske nationale bevægelses sejre vil styrke de revolutionære bevægelser i Anatolien. Deres skæbner er på mange måder forbundet.

Vores pligt som revolutionære i bæstets mave, langt fra den kogende smeltedigel, er at udøve solidaritet med kurderne. Vi må organisere imod den tyrkiske stats aggressioner i de politiske og militære rum som er vigtige for den her i USA, hvilket inkluderer Combined Tactical Inc. i Jamestown i Pennsylvania (en fabrik hvor 130.000 tåregaspatroner anvendt i Tyrkiet gennem de sidste fire år blev produceret).  Eller ved Carnegie Mellon University her i Pittsburgh, hvor teknologien for dræber-droner og andre luftsystemer for imperialistisk død som gives væk til Erdogans gangstere financieres gennem støtte fra Forsvarsministeriet. Det revolutionære proletariats mest udviklede garde her i USA vil blive organiseret til at vippe den tyrkiske fascismes og imperialismes kogende digel over i gaderne her, og således at gøre udtalelser om solidaritet til modstand mod det herskende system og dets håndhævere.

Sejr til det kurdiske folks og andre indfødte folk i Afrins modstand mod den tyrkiske stats folkemorderiske angribere!

Død over AKP’s fascistiske bander!

Død over invasorerne!

Pittsburghs Røde Garde

Kilde: Red Guards Pittsburgh