Velkommen til Kansas Citys Røde Garde!

Vi glæder os over at kunne bekendtgøre at vi forbedrer vores navn fra Kansas Citys Revolutionære Kollektiv til Kansas Citys Røde Garde. Denne ændring repræsenterer et højere enhedsniveau som vi har opnået efter næsten to års tålmodig kamp med andre Røde Garde-kollektiver, især Austins Røde Garde.

Vi vil snart offentliggøre et dokument som vil gå mere i dybden om vores tidligere fejl og hvordan vi sigter efter at rette dem. Men det korte af det lange er at vores politiske linje over tid er kommet i syntese med den Røde Gardes politiske linje, og at vi har tilbagevist rester af tidligere højre-fejl som var til stede i vores arbejde.

Der er stadig spørgsmål som skal kæmpes om, men vi ser dette som et håndgribeligt skridt hen mod at udvikle enheden som en dag kan danne grundlag for at bygge det Maoistiske Kommunistiske Parti. Spørgsmål som vi plejede at være centrister om, såsom den langvarige folkekrigs almengyldighed, partiets militarisering og revolutionens tre redskabers koncentriske opbygning, er nu linjer som vi har besluttet os om og vil hejse og forsvare.

Med tidens løb er de forskellige Revolutionære Kollektiver begyndt at repræsenterer den højreorienterede og revisionistiske pol i USA’s marxisme-leninisme-maoisme, og vi vil ikke have noget at gøre med den. Vi står fast på samme side som Austins Røde Garde, Los Angeles’ Røde Garde og Pittsburghs Røde Garde, og vi er beærede over at tage navnet til os som repræsenterer den ledende retning i maoismen og revolutionær politik i dette land.

Leve den Røde Garde!

Kilde: https://kcmlm.wordpress.com/2018/03/09/announcing-red-guards-kansas-city/