Revolutionære: “Regn ikke med politikerne, kæmp sammen for et værdigt liv!”

[Revolutionær Enhed modtog denne besked på deres email-adresse.]

I nat spredte revolutionære forskellige plakater i Haags folkelige nabolag.

Plakaterne opfordrer de undertrykte klasser og grupper til at kæmpe sammen for en værdig eksistens.

Den fælles kamp for et bedre liv er af enorm vigtighed.

Vores jobs bliver mere farlige, det bliver sværere at få råd til boliger, sundhedsvæsenet bliver utrolig dyrt og mange folk føler sig ikke sikre på gaderne.

Arbejderkvinder bliver betalt betydeligt mindre og er ofte ofre for seksuel vold.

Arbejdere fra etniske minoriteter har dårligere muligheder for at finde arbejde og får skylden for mange af vores bys problemer.

Mange af vores unge lever med depression, angst og stress; alt dette stammer fra et forlangende og umenneskeligt økonomisk system.

Derfor har undertrykte klasser og grupper et stort behov for bedre leveforhold.

På grund af kommunalvalgene, kommer der politikere ind i vores nabolag, som påstår at kunne forbedre vores liv. De giver vores folk falsk håb og urealistiske løfter.

I de sidste 30 år har disse politikere aldrig været i stand til at løse vores problemer. De har kun styrket vores udbytning, racisme og sexisme.

For eksempel skar den sidste regering ned for 40 millioner euro. Sådan fik de arbejderfolket til at betale for bankfolkenes og politikernes krise.

Vores besked er anderledes. Vi opfodrer de undertrykte klasser og grupper til at organisere sig selv og at kæmpe sammen for et bedre liv. Fordi intet valgresultat vil være i stand til at forbedre vores liv betydeligt.

Vi vil gerne minde vores folk om en af de lektioner, vi har lært i fortiden.

Friedrich Engels sagde allerede i det kommunistiske manifest at:

“Kommunen beviste især én ting, nemlig at ‘arbejderklassen ikke bare kan erobre det eksisterende statsmaskineri, og bruge det til sine egne formål.'”

Både de kommunale og den nationale regering tjener interesserne af dem, som ejer kapital, jord og ressourcer. Derfor er vi, som ikke ejer disse ting, nødt til at støtte os på vores egen styrke.

Ingen politiker vil gøre en ende på vores udbytning under chefer, bankfolk eller boligudlejere.

Vi kan bygge vores egne organisationer som forbedrer vores livskvalitet. De vil styrke os i vores langvarige kamp, som vil gøre en ende på alle slags undertrykkelse og udbytning.

Valg er ikke vores måde at opnå en værdig eksistens på.

Derfor siger vi:

  • Regn ikke med politikere, kæmp sammen for at værdigt liv!
  • Organiser vores folk i den langvarige kamp mod undertrykkelse og udbytning!
  • Al magt til de undertrykte klasser og grupper!