Fakler som oplyser vinternatten: Tidslinje for hændelsen med de “Otte Unge” i Guangzhou

Den nylige anholdelse og menneskejagt på otte unge på grund af deres deltagelse i et marxistisk læsemøde ved Guangdongs Teknologiske Universitet (GTU) skabte et større folkeligt opråb. Adskillige studerende og andre folk har udtrykt solidaritet med de unge og råbt på retfærdighed.

Den strenge håndtering og den offentlige reaktion på hændelsen med de “Otte Unge” er uhørt. Politiet har endnu ikke offentligt bekræftet hændelsen siden de brød ind på læsemødet den 15. november 2017. Zhang, Sun, Zheng og Ye er løsladt fra deres varetægtsfængsling mod kaution, mens de fire øvrige unge stadig er efterlyst.

Denne artikel opsummerer offentligt tilgængelig information udgivet af forskellige medier, organiserer hændelsens vigtige stadier, og forsøger at give en detaljeret og klar forståelse af hele hændelsen.

15. november 2017

Sikkerhedspersonale brød ind i klasseværelset hvor Zhang Yunfen og andre deltog i et læsemøde som var organiseret af studerende i et klasseværelse på Guangdongs Teknologiske Universitet (GTU). Forrest og bagerst i klasseværelset blokerede skolens sikkerhedsfolk og medlemmer af den Fælles Offentlige Forsvarsstyrke iført stålhjelme. Politiet tog en række deltagere med til politistationen før Zhang Yunfan og Ye Jianke blev tilbageholdt som kriminelle den næste dag for “forbrydelsen at samle en menneskemængde for at forstyrre den offentlige orden,” fordi de ikke havde personligt ID på sig. Studerende som deltog i læsemøderne blev gentagne gange advaret og stillet spørgsmål af politiet og skolen. Læsemøderne er blevet stoppet.

Zhang Yunfan

 

Ifølge Zhang Yunfans og Ye Jiankes efterfølgende tilståelse, diskuterede læsemødet nuværende begivenheder, såsom fjernelsen af “Bao Zou Store Nyhedsbegivenheder”-videoer, mangel på ytringsfrihed, studenterbevægelsen sidst i 1980’erne, og problemet om arbejderes rettigheder.

De unges tilståelser viste at de eneste mulige “kriminelle handlinger” de begik var at organisere eller deltage i læsemøder på campus og at organisere kulturelle eller underholdende begivenheder for logistiske arbejdere. Ingen af disse ting er imod straffeloven eller opfylder kravene for forbrydelsen at samle en menneskemængde for at fostyrre den offentlige orden, sm har “alvorlige konsekvenser; der hvor arbejds-, produktions-, forretnings-, undervisnings-, og den videnskabelige forskningsproces forstyrres; og hvor alvorlige tab er blevet forårsaget.” Alligevel har Panyus Politiafdeling endnu ikke offentliggjort flere detaljer om deres kriminelle aktiviteter.

5. december 2017

Politiet brød ind i læsemødernes organisatørs bolig, den universitetsstuderende Zheng Yongming, og tog ham med til politistationen for at afhøre ham, før de klassificerede ham som en “bagmand.” Zheng Yongming blev tilbageholdt som kriminel.

Zheng Yongming

 

8. december 2017

Politiet brød ind i læsemødedeltageren Sun Tingtings lejlighed klokken 22 og gennemsøgte hendes bolig uden at fremvise nogen tilladelse, før de tog Sun Tingting med til politistationen og tvang hende til at informere dem om de andre medlemmers status. Politiet gennemsøgte hendes lejlighed igen og konfiskerede en stor mængde af hendes personlige ejendele næste dag, og tilbageholdte Sun Tingting som kriminel den nat.

Ifølge loven skal man opfylde et af to krav for at tilbageholde nogen som kriminel: for det første skal den tilbageholdte være in flagrante delicto, altså en vigtig mistænkt; for det andet skal der være opstået en situation med et offer eller øjenvidne.

Der opstod ingen situationer da de to unge blev anholdt, og desuden var Zheng Yongming og Sun Tingting ikke længere til stede ved den førnævnte læsegruppe den 9. december. Politiet registrerede Sun Tingtings tilbageholdelse som tilbageholdelse som kriminel fordi “deres elektronik kun genkender én slags tilbageholdelse,” men brød lovkravet om at tilbageholdelser som kriminel ikke må vare længere end 14 dage, og tilbageholdte Sun Tingting i arresten i 26 dage.

Politiet ændrede Zhang Yunfans og Ye Jiankes frihedsberøvelse som kriminelle til overvågning et bestemt sted. I løbet af denne periode blev Zhang Yunfan tilbageholdt ved et hemmeligt sted.

Sun Tingting

 

21. december 2017

Det Åbne brev til Panyus Politiafdeling i Guangzhou angående Beijing Universitets studerende Zhang Yunfan, som er mistænkt for at begå “forbrydelsen at samle en menneskemængde for at forstyrre den offentlige orden” blev lagt op på nettet åbent, og beskrev Zhang Yunfans situation til offentligheden og opfordrede til offentlig støtte. Det blev underskrevet af forskellige berøømte professorer og akademikere, blandt andre Qian Liqun, Kong Qingdong og Yu Jianrong, blandt adskillige andre folk. Det Åbne brev blev slettet gentagne gange, men antallet af underskrivere blev ved med at stige. Forskellige offentlige brugere på Weibo og Weixin udgav artikler for at udtrykke deres solidaritet.

Det Åbne brevs gradvise udgivelse spredte nyheden om hændelsen og tiltrak stor opmærksomhed og diskussioner fra alle dele af det kinesiske samfund. I løbet af perioden blev information offentliggjort angående Zhang Yunfan, hvilket inkluderede artiklen Beijings Universitets filosofiafdelings studerende Zhang Yunfan, som afslørede hans fremtrædende akademiske præstationer og aktive deltagelse i begivenheder, som gjorde offentligheden endnu mere interesseret.

Panyus Politiafdeling stod over for et enormt offentligt pres bestående af en samtidig stigning i underskrifter, flere kendte offentlige personers involvering, diskussioner og støtte fra studerende, og udenlandske medierapporter, og blev tvunget til at stoppe overvågningningen efter 14 dage i stedet for de 6 måneder som ellers var planen.

Marxister-leninister-maoister mødes i Shaanxi til støtte for de Otte Unge

29. december 2017

Zhang Yunfan og Ye Jianke fik kaution efter 14 dages overvågning.

30. december 2017

Professor Zhang Quanfan ved Beijings Universitets Lovskole udgav artiklen Ytringsfrihed uanset venstre eller højre og udtrykte sin støtte fra et udgangspunkt om at forsvare ytringsfriheden.

4. januar 2018

Sun Tingting og Zheng Yongming fik kaution.

Et massemøde i Shanxi for at forlange en ende på menneskejagten

15. januar 2018

Zhang Yunfan offentliggjorde Min tilståelse til folket på hans Weibo, forklarede hele historien og nævnte at politiet tvang ham til at redegøre for de ikke-eksisterende “hemmelige aktiviteter” og “hemmelig organisation,” at “de ikke behøver at bekymre sig om at finde en undskyldning hvis de vil finde problemer hos nogen.” Tilståelsen påpegede at fire yderligere unge, hvilket inkluderer Xu Zhongliang, Han Peng, Huang Liping og hans kæreste Gu Jiayue, stadig er på flugt fra politiets menneskejagt, og opfordrede offentligheden til at støtte de unge som lider under uretfærdighed, og sagde at han er forberedt på at stå ansigt til ansigt med fare.

Forskellige studerende fra Beijings Universitet begyndte at være opmærksomme på hændelsen efter Tilståelsens udgivelse, artikler såsom Husk Zhang Yunfan blev givet ud i stor stil, gruppechats på Weiming BBS, Wechat og QQ blev dannet frivilligt af studerende til at diskuttere hændelsen, og der blev skrevet sange om de otte unge som opfordrede til progressivisme og retfærdighed. Alligevel blev vedrørende indhold og gruppechats fjernet gentagne gange, studerende som talte om deres kærlighed til Zhang Yunfan på BBS blev stoppet, og de som sendte artiklerne videre blev stillet spørgsmål af lærere.

Både de studerende og den bredere befolkning var klar over at Zhang Yunfan var en tidligere leder af skolens Sammenslutning til Marxismens Studie, var dybt bekymret om arbejdernes situation da han gik i skole,og påbegyndte en undersøgelse af de logistiske arbejderes forhold i Beijings Universitet, hvilket producerede en rapport som afslørede den kaotiske logistik-ansættelse som skabte et stort offentligt modsvar og ledte til en halvårig stopper for studenterorganisationens aktiviteter.

Zhangs tilståelse tilbageviste nogle bekymringer om sandheden. Zhang Yunfans strenge hengivenhed til proletariatets perspektiv, hans idealistiske ånd, hans marxistiske holdninger og hans mod til at tage ansvar uden frygt for tyranni er især rørende.

En efter en begyndte andre unge at udgive artikler, som viste befolkningen de unges søgen efter værdi angående underklassens interesser og deres tro på deres idealer, såvel som deres ædle karakter og handlinger som fordømte Panyus Politiafdelings handlinger.

Masserne demonstrerer i Ningxia

16. januar 2018

Sun Tingtings Weibo-bruger udgav Jeg er Sun Tingting og jeg står frem, som afslørede det kaos hun oplevede både før og efter hendes anholdelse, hvilket inkluderede politiets ulovlige ransagning, ulovlige tilbageholdelse og arrestens hårde vilkår og mishandling, stillede spørgsmål ved politiets behandling af en uskyldig ung kvinde som ledte til hendes fysiske kollaps, fjernelse fra hendes arbejde, plettede omdømme og store økonomiske byrder.

Sun Tingtings lidelser som en almindelig deltager i læsemøderne og en civil pige som gik ind for den fælles interesses fremmelse skabte stor medfølelse og solidaritet, og ordet “Sun Tingting” kom på listen over de mest søgte ord på Weibo. Alligevel blev Zhang Yunfans, Zheng Yongmings og Sun Tingtings Weibo-brugere alle lukket derefter.

17. januar 2018

‘Bagmand’ Zheng Yongming: Jeg vil altid være barn af arbejdere og bønder blev udgivet. Zheng Yongming, som organiserede læsegrupperne, sagde at han vil stå ansigt til ansigt med de stormfulde bølger og kæmpe for retfærdighed sammen med de unge, og at han selv altid vil hjælpe arbejdere og bønder med at kæmpe for bedre liv – han er “uforbederlig.”

Plakater fra Mao Zedong Tænkning Propagandaenheden i Zhengzhou

20. januar 2018

Masserne afholdte demonstrationer i Xi’ans gader i Shaanxi provins, hvor de holdte portrætter af forperson Mao, fordømte fjernelsen af Mao-statuen i Luoning, og fremviste bannere med kampråbet “Protestér mod Panyus Politiafdelings anholdelse og undertrykkelse af unge som studerer og anvender marxismen-leninismen-maoismen,” underskrevet af “Shaanxis masser,” som støttede de Otte Unge gennem deres handlinger.

En af de eftersøgte unges tilståelser, Huang Liping, Folket vil beslutte hvorvidt jeg er skyldig, blev udgivet, og stillede spørgsmål ved hvordan Xiaoguweis Statspoliti kan stå ved sloganet “Folkepoliti for folket,” og sagde “Jeg havde ikke, har ikke og vil aldrig nogensinde se mig selv som skyldig,” politiet kan ikke holde hånden over folkemassernes øjne.

Xu Zhongliang udgav Jeg tror ikke at Canton stadig regeres af Guomindang og udtrykte villighed til at besvare alle spørgsmål vedrørende hans mentale tilstand og handlinger i Guangzhou. Han frygter ikke døden, sagde han, men politiet må give folket et svar.

Marxister-leninister-maoister og progressive demonstrerer i Shaanxi i solidaritet med de Otte Unge

21. januar 2018

Han Peng udgav Far og mor, vær venlige at tro på min uskyldighed – Han Pengs brev til hans forældre, hvor han insisterede på at hans tanker og handlinger var uskyldige: “Titusinder af venlige folk giver os deres støtte.”

Den eftermiddag afholdte venstreorienterede organisationer fra Hong Kong, blandt andre “Venstre 21”, Social-Demokraternes Liga og den Nye Demokratiskole demonstrationer udenfor Hong Kongs Vestlige Politistation. De marcherende bevægede sig hen til den Centrale Folkeregerings Forbindelseskontor med billeder af de unge og bannere, og protesterede mod det kinesiske politis ulovlige undertrykkelse af venstreorienterede unge.

“Venstre 21” lavede også en underskriftsindsamling til støtte for de venstreorienterede unge som deltog i læsemøderne. 19 organisationer, blandt andre Nabolagets og Arbejdernes Tjenestecenter, Arbejderpartiet, Social-Demokraternes Liga og Hong Kongs Alliance til Støtte for Patriotiske Demokratiske Bevægelser i Kina, samt 20 individuelle aktivister, har underskrevet inden den 25. januar.

De to offline aktioner er uden tvivl mere kraftfulde end den online støtte og viste fuldt ud den enorme uenighed som hændelsen skabte. Forskellige venstreorienterede aktivister anerkendte at ungdommen er samfundets progressive styrke, og sagde at dette beviste den almindelige kinesiske propagandas dobbeltmoral, eftersom den moderne kinesiske stat påstår at være en tilhænger af marxismen-leninismen, Mao Zedong tænkning, men den anholder unge som tror på og spreder præcis de tanker, og folket nægtes retten til at tale i et land som “regeres af folket.”

Progressive og arbejderaktivister demonstrerer i Hong Kong for at udvise solidaritet med de Otte Unge

22. januar 2018

Zhang Yunfan udgav digtet Til minde om kammerat Han Xiya før han deltog i mindehøjtideligheden for den kommunistiske aktivist Han Xiya.

23. januar 2018

Frygt kan aldrig få mig til at benægte noget – Gu Jiayues erklæring blev udgivet, og Gu Jiayue – en af de unge som er efterlyst – sendte hilsener til sine kammerater gennem sætningen “Den tåbelige gamle mand som flyttede bjergene vil ikke holde op før han dør.”

Den samme dag gik Panyus Politiafdeling ind over provinsgrænserne og ankom i Muyang i Jiangsu provins, hvor de beordrede Sun Tingting, som stadig var ved at komme sig over politivold i hendes hjemby, til at tjekke ind ved den lokale politistation hver dag klokken 10:00.

24. januar 2018

Personale fra det Nationale Forsvarsagentur i Panyu i Guangdong krydsede provinslinjerne og stille Zhang Yunfan spørgsmål i Beijing i 2 timer, hvor de sandsynligvis pressede ham.

Initiativ som opfordrer alle samfundets lag til at fortsætte fokusset på en ordentlig løsning på den juridiske stridighed om de Otte Unge fra Guangzhous læsegrupper udgives fælles og underskrives af 36 vigtige venstreorienterede personer og opfordrer de bekymrede masser til at danne grupper til at holde øje med de Otte Unge og gå med i underskriftsindsamlingen. Initiativet sagde at de Otte Unge er uskyldige og foreslog at ungdommen skulle “opklare situationen” på lokale politistationer. Listen over medunderskrivere vokser stigende og fik 860 underskrifter på to dage.

Plakater fra Mao Zedong Tænkning Propagandaenheden i Zhengzhou

25. januar 2018

Ye Jiankes artikel Træk sigtelserne tilbage og stop menneskejagten på Xu, Han, HUang og Gu udgives på hjemmesiden Epokepioneren (时代先锋), hvor hændelsernes detaljer forklares og det afsløres at politiet forsøgte at snyde ham til at “arbejde for regeringen” og bad ham om at “ringe til politiet inden” næste gang han deltager i lignende begivenheder. Ye Jianke sagde sidst i afsnittet at han vil tilbagevise den facade som politiet har spredt.

Socialister i Hong Kong udviser solidaritet med de Otte Unge

Alle dele af samfundet holder stadig tæt øje med hændelsen med de “Otte Unge” i dag. Folket søger stadig endegyldig retfærdighed, uanset om de foreslår afkriminaliseringen af marxistisk-leninistisk-maoistiske idéers spredning eller opfordrer til lov og orden og menneskerettigheder.

Ved denne hændelse anholdte og tilbageholdte politiet deltagere i GTU-læsemøderne for at undertrykke den såkaldt “anti-partiske, anti-socialistiske” organisation. De forsøger at skabe en stor uretfærdighed ved at gå uden om lov og orden, blande sandhed og falskhed, og forklæde det som en “glorværdig præstation” som “vedligeholder stabiliteten.” Det kan ses på Xiaoguweis politistations handlinger og tilgange at man vil kunne finde masser af lignende uretfærdigheder i det lokale bureaukratiske system.

Er denne slags uretfærdigheder uundgåelige? Heldigvis sønderknuses facaden af de Otte Unge, og Xiaoguwei politistations plan er gået i vasken. TIl at starte med pressede den brede progressive styrke politiet, før de unge . som kun midlertidigt har opnået deres frihed – fremstod modigt, afslørede politistyrkens mørke praksisser, opfordrede til sigtelsernes tilbagetrækkelse, og forsvarede tankefriheden og retfærdigheden uden frygt for den fare som de kan stå over for.

Det er de tilståelser som viste folk den sandhed som ingen magt kan gemme væk og de unges mod som samlede folks tro på retfærdighed sammen mod det uretfærdige.

Folket, uanset deres arbejde eller politiske bånd, har gentagne gange talt for både de unges uskyldighed og for deres faste holdninger og for menneskerettigheder og frihed.

Men retfærdighedens stemmer bliver kvalt af autoriteterne. Store mængder af artikler blev slettet, brugere og gruppechats fjernet, alle evner blokeret hos offentlige brugere som rapporterede begivenheden ligesom “Yehuo Ba,” blokadeaktionen gøres hurtigere, men politiet har endnu ikke svaret direkte eller forklaret deres handlinger.

Til denne dag råber vi stadig på at autoriteterne skal trække alle sigtelserne tilbage, give de unge uskyldighed og frihed, og give folket retfærdighed.

Tidligt i 2018 fik nogle få unge pludselig offentlighedens opmærksomhed. Det så ud til at folkets modstand var svækket, og den lille smule frihed mindskes under statens magt, især efter en række hændelser såsom “hændelsen om sexchikane” eller “udrensningen af den lave ende af befolkningen.” Alligevel har de Otte Unge og de retfærdige rejst sig og råbt op i løbet af denne hændelse, opfordret folket til at gøre modstand mod tyranni, kæmpe for retfærdighed og frihed, og stræbe efter og handle for idéen om socialt fremskridt, ligesom et hav af brændende fakler i denne kolde vinternat, fakler som oplyser stien foran os.

Unge som disse og dem som rejste sig for de unge repræsenterer folkets ånd, og de er håbet om lighed og retfærdighed i dette samfund!

Kilde: https://sdxf.cf/archives/529