Kvinder, rejs jer mod USA-Duterte regimet!

Rodrigo Duterte og hans regime tramper hensynsløst på kvinders rettigheder. Hans afsky over for kvinder har ingen grænser. Hans politik ender i hårde tider, især for de arbejdende kvinder.

Fra hans umorsomme voldtægtsvittigheder, nedvurderinger og trusler, er Duterte klart det grimme ansigt på de feudale og patriarkalske aspekter af et samfundssystem som udbytter og undertrykker kvinder.

Blandt Dutertes seneste tirader mod kvinder er hans direkte ordre til soldaterne om at de skal skyde kvindelige røde kæmpere i deres skede, for at gøre dem værdiløse. Han gjorde også grin med kvindelige røde kæmpere for at “efterlade” deres børn når de vender tilbage til den væbnede kamp. For Duterte er kvinder ikke andet end sexgenstande og løsøre for mænd. Han kan ikke acceptere at kvinder spiller større roller i sociale kampe og forandringer.

Duterte opfordrer sine tropper til at begå forbrydelser og overgreb mod folket, om de så er civile eller kæmpere. Han går åbent ind for voldtægt og andre former for seksuel vold mod kvinder som et værktøj i hans beskidte krig, Oplan Kapayapaan. Han sigter efter at skræmme kvinder væk og trampe på deres værdighed.

AFP’s aktive tropper har allerede begået en lang række afskyelige fascistiske forbrydelser. Disse inkluderer voldtægten af en 14-årig lumad-pige som mindst tre soldater begik i Talaingod, Davao del Norte i juli 2015. I juli 2016 skød tropper fra den 8. IB en gravid kvinde ihjel i Bukidnon. Aktive soldater er kendt for deres vulgære tilgang og respektløshed over for kvinder.

I Duterte-regimets brutale fascistiske krig bliver flere og flere kvinder ofre for mord, undertrykkelse, ulovlige anholdelser og tilbageholdelse. I Mindanao lider kvinder, især moro-kvinder, under undtagelsestilstanden. Hidtil har hundreder af tusinder af kvinder og deres børn lidt i evakueringscentre og hindres i at tage hjem til Marawi. Samtidig benytter det fascistiske militær sig af bedrag og forførelse i romantiske forhold for at gøre kvinder passive og føre dem væk fra kampen.

Bønder, især kvindelige bønder, lider under slaveagtig undertrykkelse og alvorlige slags feudal udbytning på landet. Duterte-regimet forsvare de store godsejeres og plantagers store jordmonopoler. Hans erklæring om gratis landfordeling er en åbenlys løgn, eftersom hans regime prioriterer at genklassificere jorden, sådan at enorme jordoverførsler i landbruget kan finde sted. Dutertes gratis vanding er værdiløs for de fleste gårdfolk på grund af manglen på ægte jordreform og fordi kun en lille bestanddel af landbrugsjorden vandes.

Kvindelige arbejdere fortsætter med at lide under lave lønninger og umenneskelige arbejdsforhold. De er ofre for kontraktualisering. Som arbejdere lever de under høj arbejdsløshed, usikker ansættelse på lavt niveau, især i løbet af sidste års store fyringer (hvor over 600.000 jobs blev tabt). På trods af Dutertes krumspring kan han ikke skjule den kendsgerning at hans regime er værdiløst når det kommer til at forsvare migrantarbejderes rettigheder og velfærd, især kvindelige migranter, og han har fejlet i at give dem alternative arbejdspladser.

Duterte-regimets træk og politikker som fortsætter de tidligere regimers pro-imperialistiske nyliberale politikker, har medbragt ekstreme sværheder for kvinder. Ved årets begyndelse gennemlevede folket, især kvinder og andre familieoverhoveder, høje vare- og ydelsespriser på grund af ekstra og nye skatter som TRAIN-loven medførte.

De gøres yderligere til ofre gennem den kunstige rismangel som blev skabt af Dutertes ven Manuel Piñols kontrol af risimporten, som fortsætter i dag. Hundreder af børn gøres til ofre af de på hinanden følgende regimers bureaukratiske korruption og ansvarsløshed, i løbet af den stadig udfoldende tragedie om den eksperimentielle Dengvaxia-vaccine.

Over for disse sværheder søger den herskende reaktionære stat at holde kvinder passive, underdanige og apolitiske. De spærres inde mellem deres boligs fire vægge – som hustruer, mødre, søstre eller døtre – som kun findes for at tjene deres familiers mandlige medlemmer.

Men kvinder har længe været i gang med at bryde ud af dette fængsel. Over for alvorlig undertrykkelse rejser de sig i store antal for at deltage i forskellige kampe. For disse kvinder er deres deltagelse i disse kampe det første skridt på vejen til befrielse. I kampen styrker de deres prestige og status som kvinder. De bryder med det dominerende feudale og patriarkalske syn på kvinder som andenrangsborgere.

De bidrager aktivt til at gøre en ende på det undertrykkende og udbyttende halvfeudale og halvkoloniale system, og opbygningen af et demokratisk og progressivt system. Hundreder af tusinder af kvinder er medlemmer af revolutionære masseorganisationer og andre national-demokratiske sammenslutninger og bevægelser.

Der er mange kvinder i den Nye Folkehær, som især kommer fra de arbejdende massers rækker. De besluttede sig for at deltage i den væbnede kamp og udføre forskellige revolutionære opgaver. Det filippinske folk ser op til dem. De tjener som kommandører, politiske vejledere, læger, forsynings- og uddannelsesansvarlige, lærere og andre slags arbejde på forskellige af folkehærens niveauer. Ingen opgave eller mulighed nægtes dem på baggrund af deres køn. Mange af Filippinernes Kommunistiske Partis ledere er kvinder.

NPA har erklæret at kvinder bør behandles som ligeværdige og at deres rettigheder skal beskyttes til alle tider. Blandt dens tre grundlæggende regler – de Tre Disciplinspunkter og Otte Punkter at Huske (kendt som Tres-Otso) – finder man en striks respekt af kvinders rettigheder og hvordan man bør behandle og tale til dem ordentligt. Kvinders lighed med mænd er også en del af partiets grundlov, program og andre regulativer, blandt andet indre ægteskaber.

Over for USA-Duterte regimets undertrykkelse, vold, vulgærhed og nedsættelse har kvinder intet andet valg end at rejse sig mod dets fascisme. Kvinder bør fortsætte med at deltage i den national-demokratiske kamp og udvikle sig i forskellige slags væbnet og ubevæbnet kamp. Partiet opfordrer alle kvindelige arbejdere, bønder og studerende til at gå ind i den Nye Folkehær og deltage i den langvarige folkekrig i hele landet.

Ang Bayan
Filippinernes Kommunistiske Parti
7. marts 2018

Kilde: https://www.philippinerevolution.info/statements/20180307-women-rise-against-the-us-duterte-regime