Joma Sison sætter pris på Ungdomsmodstands solidaritetsmåned med den filippinske revolution

Af Professor Jose Maria Sison,
Grundlæggende Forperson for Filippinernes Kommunistiske Parti,
Ledende Politisk Vejleder for Filippinernes Nationaldemokratiske Front,
12. marts 2018

Som Grundlæggende Forperson for Filippinernes Kommunistiske Parti og Ledende Politisk Vejleder for den National-Demokratiske Front, udtrykker jeg de varmeste solidaritetshilsener til Ungdomsmodstand, og sætter pris på deres Solidaritetsmåned med Folkekrigen i Filippinerne, som i marts 2018 foregår i Tyskland. Jeg hilser jer for at støtte det filippinske folks kamp for national og social befrielse sammen med den nydemokratiske revolutions generelle linje, under arbejderklassens lederskab med et socialistisk perspektiv.

Jeres initiativ er et nyt og vigtigt skridt frem mod at udvikle solidaritet mellem europæiske aktivister og det filippinske folk og dets revolutionære styrker. I dag er det, på grund af den hurtige stigning inden for det fascistiske og kontra-revolutionære USA-Duterte regimes undertrykkelse, livsnødvendigt at udvikle flere solidaritetsaktiviteter af forskellig slags for at gøre den filippinske revolution kendt for Europas folk. Solidaritet og støtte til det filippinske folks revolutionære kamp kan også tjene til at inspirere verdens folk til at intensivere deres modstand mod imperialismen og reaktionen.

I de næsten 50 år siden Filippinernes Kommunistiske Parti blev genoprettet, har folkekrigen som især udføres af den Nye Folkehær for at til sidst knuse og afvikle den reaktionære stats militære og bureaukratiske maskinere spredt sig til hele landet. Den har skabt utallige guerrillafronter i over 80 provinser, og muliggjort skabelsen af revolutionære masseorganisationer, forskellige slags selvforsvar, alliancer og lokale organer med politisk magt som udgør folkets demokratiske regering.

På nuværende tidspunkt kæmper det filippinske folk og dets revolutionære styrker for at nå til den strategiske ligevægts etape i folkekrigen. At nå til denne etape kræver en enorm mængde kamp og repræsenterer et stort skridt fremad mod det filippinske folks socialistiske fremtid. Samtidig med at den filippinske revolution udvikler sig, tjener den som et fyrtårn som inspirerer revolutionære i Europa, som opfordrer dem til at føre forskellige slags kamp, udveksle erfaringer og lektioner med filippinske revolutionære, og samarbejde om at opbygge international solidaritet og revolutionære folkebevægelser.

Vi opfordrer alle revolutionære og progressive kræfter til at deltage i aktiviterne i Stuttgart, Nuremberg, Weserbergland, Magdeburg og Berlin, og til at lære om og tale om revolutionen.

Tjen folket. Tjen revolutionen!

Kilde: https://www.facebook.com/joma.sison/posts/10215191104081597