Planeta gori! Kapitalizam – imperijalizam uništava!

Grčka, KKE (ML)

Planeta gori, ali ne pričamo o požarima koji se najčešće dešavaju zbog ljeta. Već nekoliko mjeseci traje katastrofa globalnih razmjera koja prijeti da dramatično izmijeni klimu naše planete.

Požar u Amazonu je trajao oko 25 dana. Pored toga, prema sjevero-istoku 28 miliona hektara su u potpunosti uništeni usljed požara koji još uvijek gore u Sibiru. Veličina zahvaćene površine odgovara otprilike površni savezne američke države Masačusets. Dim je putovao prekog Tihog okeana i dostigao je Aljasku i Kanadu. U Africi se ćuti o ekološkom zločinu koji se odvija putem 6902 požara u Angoli, 3395 požara u Kongu i sveukupno preko 10 hiljada požara.

Reakcije vlada u kojima se ti požari dešavaju, kao i tzv. “međunarodnog javnog mnjenja”, uglavnom su licemjerne, a u nekim slučajevima i provokativne. Takva je bila i reakcija i ekstremno desnog predsjednika Brazila, Žaira Bolsonara, koji je, nakon što je prvih kritičnih sati i dana ćutao, odlučio malo energičnije da djeluje protiv požara u Amazonu, i to nakon međunarodnog pritiska.

Sa druge strane Atlantskog okeana, vlade država  centralne Afrike govore o tome da su požari manje-više normalni, pa čak i korisni! U Sibiru, međutim, uprkos izjavama ruske vlade da plan gašenja požara ide u dobrom smjeru, stručnjaci naglašavaju da se požari šire i nadaju se da će taj problem riješiti… kiša. Na kraju, na samitu G7, sedam najmoćnijih zemalja svijeta su izrazile zabrinutost i još jednom nam pokazale proporcije imperijalističkog licemjerja po pitanju ekološki prihvatljivih politika.

U Brazilu, kao i u ostatku Latinske Amerike, površinski i podzemni resursi su postali predmet velikog imperijalističkog sukoba tokom godina. Velike imperijalističke sile (SAD, Rusija) kao i EU, bore se oko kontrole nad ovim resursima.

Brzo krčenje šuma u Amazonu i Centralnoj Africi, u svrhu stvaranja poljoprivrednog zemljišta zarad zgrtanja profita od strane imperijalista, kao i topljenje leda na Arktiku, Sibiru, Aljasci i drugdje uslje prirodnih katastrofa, povećali su prosječnu globalnu temperaturu i pokazali da imperijalistički “ekonomski rast” žrtvuje prirodno okruženje, a u topljenju leda i uništenju šuma vide “nove prilike” za zaradu.

Uništenje životne sredine nije rezultat uopštenog “ljudskog djelovanja”, kao što nas u to pokušavaju ubijediti razne vlade, organizacije i “zelene” nevladine organizacije, već je usko povezano sa sistemom i pljačkom prirodnih resursa zarad profita koji ide imperijalistima. Svi ljudi ovog svijeta imaju pravo da žive i da podižu svoju djecu u životnoj sredini koja neće uništavati njihovo zdravlje i život, a pogotovo koja neće uništavati prirodne resurse koji im obezbjeđuju sredstva za život. Zahtijevati ovo pravo je u principu prepoznavanje pravog krivca za  ovakvu situaciju, a isto tako to znači i boriti se protiv stranog i domaćeg kapitala i kapitalističko-imperijalističkog sistema koji podržava uništenje prirodnih resursa i života.

Izvor: http://www.kkeml.gr/the-planet-is-burning-capitalism-imperialism-destroys/