Vijesti o revolucionarnom pokretu u Manipuru

Iako je ovaj tekst iz 2018. godine, odlučili smo da ga prevedemo sada iz razloga da bi se čitaoci mogli (bolje ili uopšte) upoznati sa situacijom u Manipuru (možda i prvi put čuti za njega), a time i komunističkim i maoističkim pokretu te zemlje, i da bi imali podlogu za daljnje pisanje o Manipuru. Između ostalog, to je jedan od razloga zbog kojih su drugovi iz Komunističke maoističke partije (PCM) iz Francuske i napisali ovaj tekst u korespondenciji sa drugovima iz Manipura. Tokom godinu dana nakon što je ovaj tekst napisan, drugovi iz Manipura konstantno razvijaju svoju partiju, pokret, uticaj u narodu kao i armiju. Skorije vijesti iz Manipura na engleskom i drugim jezicima možete pratiti na Redsparku. – Dijalektika

 

Manipur je teritorija koju kontroliše država Indija, i nalazi se na granici sa Burmom. Tu živi oko 2.5 miliona stanovnika, i više od trećine stanovništva živi ispod granice siromaštva u ekonomiji koja je uglavnom ruralna. U zadnje vrijeme Manipur se okreće turizmu, a Indija sprovodi agresivnu politiku protiv autohtonog naroda, na osnovu čega se može naslutiti opšti pregled situacije u jednoj od najsiromašnijih saveznih država Indije. U ovim ekonomskim, društvenim i političkim uslovima, tlačenje poziva na otpor! A revolucija živi i raste u Manipuru!

Od početka 2010. godine u Manipuru je formirana Maoistička komunistička partija Manipura, a osnivanje je inspirisano odlukom druga Irabota koji je formirao Komunističku partiju Manipura 29. oktobra 1948. godine, a nakon toga i oružano krilo – Crvenu gardu Manipura. Nakon njegove smrti, oportunističko vođstvo je uništilo njegove napore, jer je odlučilo da se potčine revizionističkoj Komunističkoj partiji Indije. Danas, Maoistička komunistička partija Manipura (MKPM) teži da razvije narodni rat i povede novu demokratsku* revoluciju u Manipuru i Indiji na osnovu marksizma-lenjinizma-maoizma. Partija sarađuje sa Komunističkom partije Indije (maoističkom) sa zajedničkim ciljem na umu. U Indiji, MKPM je zabranjena politička partija, i ona upravlja Novom narodnom milicijom, začetkom Gerilske narodne armije za potrebe revolucije.

*Nova demokratija je maoistički koncept; prva faza socijalizma koja se odnosi samo na polufeudalne i polukolonijalne zemlje. (Prim. prev.)

Mase u Manipuru se sa revolucionarnim ciljem organizuju unutar velikog broja dinamičnih i aktivnih organizacija koje obavljaju zadatke i kampanje širom čitavog Manipura. Nedavno smo od naših prijatelja zaprimili fotografije i videe akcija koje su se odigrale u julu 2018. godine, i ovom prilikom ćemo ih podijeliti. Dana 12. jula ove organizacije su učestvovale u maršu sa bakljama, a 13. jula su organizovale štrajk u svrhu blokade ekonomije te zemlje. Dana 23. jula 2018. godine u Imfalu, prestonici Manipura, Socijalistički studentski savez Manipura, Proleterski feministički pokret Manipura i Udruženje žena socijalista organizovali su protest protiv poteza države Indije i njihovih akcija po pitanju zemlje i naroda, zahtijevajući transparentnost u obrazovanju i potpunu zabranu droge i alkohola.

Ovom prilikom šaljemo srdačne revolucionarne pozdrave komunistima Manipura i masama koje se svaki dan bore za revoluciju u ovoj državi, i koji su sastavni dio razvijanja svjetske revolucije.

Ispod objavljujemo slike zadnjih protesta u Manipuru, koje su nam poslali naše drugarice i drugovi:


Generalni štrajk u Manipuru 13. jula

 


Marš sa bakljama koje je organizovalo Udruženje žena socijalista dana 12. jula

 


Protesti u centru Imfala, prestonici Manipura, dana 23. jula

 

 

Izvor: http://www.pcmaoiste.org/actuinter/des-nouvelles-du-mouvement-revolutionnaire-au-manipur/