Podržimo Kašmir! – Ujedinjeni studentski demokratski front

Sljedeće saopštenje su nam poslali drugovi iz Ujedinjenog studentskog demokratskog fronta (USDF) iz Indije. USDF je jedna od najvećih i najbitnijih studentskih revolucionarnih organizacija, koja iza sebe ima ogroman uticaj na univerzitetima i podršku ka i od revolucionarnih komunista u Indiji, a isto tako imaju i veliki broj značajnih akcija kako za poboljšanje situacije po pitanju studenata i školstva, tako i naroda Indije uopšte, uključujući i nacionalne manjine i pripadnike plemena. – Dijalektika

 

Podržimo Kašmir!

Demokratija se pretvorila u slavljenje tlačenja i okupacije. Slušajući rasprave na ulicama i prateći proslave na televiziji širom Indije, ne možemo da se ne zapitamo kako se proizvodi pristanak.

Kada su objesili Afzala Gurua, rekli su nam da je u pitanju kolektivna savjest društva koju je trebalo zadovoljiti. Danas se takođe traži da se slična društvena savjest proizvede ukidanjem članova 370 i 35A Ustava Indije, račvanjem i ukidanjem državnosti i drugim represivnim mjerama u Kašmiru.

Šta su članovi 370 i 35A?

Kada je kneževska država Kašmir priključena Indiji, dodan je član 370 kao ustavni most između Kašmira i Indijskog Saveza.

Član 35A daje pravo vladi Džamua i Kašmira da odluči o tome ko ima pravo da bude “lice sa stalnim boravištem” u Kašmiru. Samo lica sa stalnim boravištem mogu da posjeduju zemlju, da se nasele i dobiju državne poslove, kao i da dobiju stipendije u državi. Međutim, Kašmir nije jedina regija koja uživa posebna prava. Nagaland i Mizoram na sjevero-istoku takođe imaju posebna prava na osnovu članova 371A i 37B, tim redom. Ograničenja u pogledu posjedovanja imovine, kada su u pitanju stranci, takođe postoje i na drugim mjestima, kao u Sikimu, na primjer.

Kašmir je najmilitarizovanija zona na svijetu. Više od 750.000 indijskih vojnika je raspoređeno širom te oblasti. Na svakih dvanaest stanovnika Kašmira tu je raspoređen jedan vojnik. Sa ukidanjem člana 370, Indija je u okupiranoj zemlji ukinula i svaki prostor za manevrisanje koji je preostao.

Indijska država pokušava da stane u kraj borbi za pravo na samoopredjeljenje koje je preživjelo u volji kašmirskog naroda. Prisilni nestanci, mučenja i vansudska ubistva – to je bio uobičajeni tretman u skoro 10.000 nestanaka koji su do danas zabilježeni.

Indijska država je za svoju vojsku uspostavila princip potpune nekažnjivosti putem zakona poput Zakona o javnoj sigurnosti i Zakona o oružanim snagama, što im daje odriješene ruke da čine veliki broj kršenja ljudskih prava.

U potrazi za slobodom, Kašmir je iskusio prisilne nestanke, masovna silovanja, iscenirane sukobe i genocidne masakre. Godine 2012. je pronađeno više od 2.000 masovnih grobnica i do dan danas niko za to nije odgovarao.

Ukidanjem člana 35A jasno je da Indija želi da da izmijeni demografiju doline premještanjem ljudi iz unutrašnjosti tako da bi se kašmirski identitet kulturno ugušio. Ovo je tipična đavoljska metoda koju koriste Izraelci da bi izmijenili teritorijalni identitet Palestine. Ista metoda se koristi i u kineskoj provinciji Sinkjang da bi se ugušila ujgurska muslimanska manjinska zajednica.

Indija takođe želi da odriješi ruke zemljišnoj mafiji i korporativnim siledžijama da ekonomski eksploatišu ogromne resurse Kašmira, radi čega negiraju domaćem narodu njihovo isključivo pravo na svoju zemlju. Slična se situacija odvila u u skorije vrijeme u Džarkandu, kada je ukinut Stanarski zakon Čota Nagpura iz 1908. godine, čime se olakšala korporativna pljačka.

S obzirom da indijska država smatra Kašmir svojom kolonijom, ona ne osjeća nikakvu odgovornost prema narodu Kašmira.

Razvodnjavanjem Zakona o pristupu informacijama i  dodavanju kriminalnog amandmana Zakonu o sprečavanju nezakonitih aktivnosti, jasno je da država neće tolerisati nikakav vid neslaganja i označiće svaki vid otpora kao terorizam, pri čemu se ponaša kao ekspanzionistička država.

USDF osuđuje nezakonita ukidanja ustavnih odredbi koje su davale poseban status Kašmiru, i zahtijeva njihovo ponovno uspostavljanje. USDF stoji uz narod Kašmira i sve druge nacionalne manjine u njihovoj borbi protiv državne represije i borbi za pravo na samoopredjeljenje.

 

Izvor: https://www.dijalektika.info/vijesti/podrzimo-kasmir-ujedinjeni-studentski-demokratski-front/