Mirovni razgovori vlade Filipina i Nacionalnog demokratskog fronta Filipina: Obavještenje o novom sastavu pregovaračkog tima NDFP-a

Nacionalno vođstvo Nacionalnog demokratskog fronta Filipina  (NDFP) je odobrilo dugogodišnji zahtjev druga Luisa G. Đalandonija da odstupi sa mjesta predsjedavajućeg u pregovaračkom timu NDFP.

Nacionalno vođstvo NDFP-a je zahvalno za vrijedan doprinos koji je drug Đalandoni dao mirovnim pregovorima. On će nastaviti da bude u timu za pregovore između vlade i NDFP-a, kao viši savjetnik.

Umjesto njega, nacionalno vođstvo NDFP-a je kao predsjedavajućeg NDFP-ovog pregovaračnog tima postavilo Fidela Agkaoilija. Drug Agkaoili je bio zamjenik predsjedavajućeg pregovaračkog tima NDFP-a zadnjih godina.

Da bi dalje osnažili NDFP-ov pregovarački tim, NDFP-ov mirovni savjetnik Benito Tiamzon je imenovan od strane nacionalnog vođstva kao član pregovaračkog tima.