Norway, NATO, USA, hands off Syria!

Suriye yıllarca savaşlar yüzünden yıkım yaşadı. Bu savaşın ana gücü şu anda emperyalistler ve bölgesel büyük güçlerin müdahalesidir. ABD, Fransa, NATO, Suudi Arabistan, İsrail, Türkiye, İran ve Rusya – ve diğer birçok devlet ve çıkar grupları – ya doğrudan ya da dolaylı olarak savaşa dahil oluyorlar. Onlara göre, Orta Doğudaki ve genel olarak dünyadaki her şey sadece yeni kaynaklar ve para demek.

Orta Doğu, dünyadaki temel çelişkiler açısından sıcak bir nokta. Bunu tüm dünya güçlerinin dahil olduğu 40 yıldan bu yana süren savaş ve çatışmalar göstermektedir.

Bu savaşta Norveç devletinin oynadığı kirli rolü kınıyoruz. Norveç emperyalizmi sadece ABD için bir sadık köpek olarak değil, aynı zamanda kendi bağımsız rolü ile de öne çıkmaya çalışıyor. Norveçli Jens Stoltenberg NATO’nun genel sekreteri konumundadır. Türkiye, Suudi Arabistan ve savaştaki diğer aktif katılımcılara Norveç silahları satılıyor. Norveçli askerler bölgede “askeri danışman” adı altında hizmet veriyor. Büyük Norveçli şirketler kendi pazarlarının denetimi açısından aktif olarak çalışıyor. Norveçli politikacılar ABD, İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra NATO eksenine destek veriyor.

Bu gelişmeler Esad rejimini veya Rusya’yı aklamak için bir sebep değil. Bu rejimler de halk dostu rejimler değiller. Hiç kimse Körfez Savaşları, Libya’nın bombalanması ya da tarih boyunca başka herhangi bir saldırganlık savaşından önce oynan rolü unutmamalıdır. Hitler Polonya’yı işgal ettiğinde, bunu Polonyalı askerlerin Almanya’nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği gerekçise ile yaptı. Savaş güçleri, ister doğru isterse yanlış olsun, her zaman acımasız saldırılarını haklı çıkarmak için mazeretler bulmaya çalışır.

Saddam Hüseyin acımasız bir despottu. Esad analizimiz de aynı. Saddam Hüseyin Kürt köylerini gazlamıştı. Fakat Irak, Arap veya Kürt kitleleri, ABD’nin Irak’a karşı yürüttüğü savaşlarla özgürleşmedi. Yürütülen savaş yalnızca bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırdı. Irak’ta neredeyse otuz yıldır süren savaş, istikrarsızlık, açlık ve sıkıntı IŞİD’in de temellerini attı.

Norveç, NATO ya da ABD’nin müdahaleleri, kitleler için asla daha olumlu bir durum yaratmıyor. Bu müdahaleler her zaman politik ve ekonomik çıkarlarla ilgilidir. Büyük güçlerin bunu nasıl haklı çıkardığı şu an önemli değil. Bugün emperyalizme karşı savaşmak bir görevdir! Norveçliler için emperyalizme karşı mücadele, özellikle yaşadığımız yer olan Norveç’te Norveç emperyalizmine, NATO ve ABD emperyalizmine karşı mücadeleyi içerir. Norveç emperyalizmi bu sonuncuların bir parçasıdır.

Savaşlar yalnızca komünizm tarafından durdurulabilir! Dünyada emperyalist-kapitalizm olduğu sürece, savaşlar devam edecek. Ancak emperyalizm kaybetmeye de mahkumdur. Tıpkı ABD’nin Irak ve Afganistan gibi ülkelerde kendi mezarını derin kazması gibi emperyalizm de kendi mezarını kazıyor. Bu sistem tepeden tırnağa çürümüş durumda, bu yüzden sonunda bitecek ve savaşsız bir dünyayı bizlere bırakacak.