Skoleskyderier i et sygt samfund

Skrevet af en kommentator fra Tjen Folket Media.

Skoleskyderierne i USA fremkalder vrede med god grund. Men de fremkalder ikke nok. For i stedet for at finde problemets rod, kredser debatten fortsat omkring sager som i bedste fald kan begrænse massemordene – men ikke stoppe dem.

Skoleskyderierne i USA er ikke et resultat af hverken psykiatri eller våbenlovgivning alene. Ikke engang disse to til sammen. De er i større grad et resultat af et samfund som er sygt på et helt grundlæggende niveau. USA skiller sig ud som et land med rigtig mange massakrer. Hvilke overordnede forhold skiller USA fra øvrige vestlige samfund? Jeg mener at vi kan pege på nogle faktorer.

  1. Først den indlysende, at mange skydevåben er ejet af privatpersoner og at det er let at skaffe våben for de fleste.
  2. En anden sag som mange let kan se, er at USA er et samfund som dyrker individualisme. Folk skal klare sig selv og dette gennemsyrer alt, fra kulturens fælles myter (“The American Dream“) til byplanlægningen som bygger på at alle skal køre over alt i egen bil.
  3. En anden indlysende, men alligevel ofte glemt når man taler om skoleskyderier, er at USA står i en særstilling som verdens eneste supermagt. De er verdens afgjort største våbenmagt. De har militærbaser over hele verden. De har verdens største militærbudget. De er et ekstremt militariseret samund. De fører krig over hele verden. De har været i krig næsten uafbrudt i over hundrede år. Den dag i dag er de dybt indblandet i Irak og Afghanistan, og involveret i krige i en lang række andre lande.
  4. En fjerde faktor er at denne militarisering også er en del af kulturen og civilsamfundet. Politiet, som rutinemæssigt dræber sorte unge, er bevæbnet til tænderne. Og overalt i samfundet ser man reklamer og propaganda for politi, militær, USA’s krige og så videre.
  5. En femte faktor er den amerikanske fascisme og chauvisnisme. USA er en nybyggerstat – det vil sige at den er oprettet på besat og koloniseret jord. Med våbenmagt overtog europæerne Nordamerika, udryddede næsten alle de indfødte og oprettede deres egen stat med vold. Med krig erobrede de nye områder fra Mexico. Og en indre undertrykt sort nation blev dannet gennem slaveriet. Den voldsomme chauvinisme mod indfødte folk og sorte har sin rod i samfundsstrukturen. Og den er slet ikke svag i dag. Når Trump siger “Make America Great Again,” var svaret fra Clinton at Amerika aldrig holdt op med at være “Great.” Demokrater og republikanere er helt enige om at USA er bedst. Samtidig er verdens folk stort set enige om at USA er værst, og den største trussel mod fred. Den amerikanske stat udøver ikke bare fascisme og terror mod besatte folk i andre lande, men en række indre nationaliteter oplever en voldsom undertrykkelse i ghettoer som praktisk talt er krigszoner, hvor militariseret politi håndhæver lovene helt vilkårligt – og på en systematisk diskriminerende og brutal måde.
  6. For det sjette ser man en galopperende heroinepidemi i USA i dag. Stofmisbruget breder sig. Rigtig mange mennesker er ekstremt misfornøjede med deres eget liv, og selvmedicinerer mod ensomhed, depression og angst. Disse forhold stammer ikke bare fra enkeltpersoners biologi eller egne personlige valg, der har en samfundsmæssig side. Et sygt samfund skaber syge mennesker.

Jeg tror at disse faktorer præger USA fra top til bund – oven i andre, selvfølgelig. Og jeg tror ikke at de er tilfældige. Jeg tror at de er tæt forbundet med USA’s stilling som verdens største imperialist. Da Storbritannien var verdens største kolonimagt, førte det også til en særlig britisk militarisme, kombineret med chauvinisme mod alle andre folk. Marxismens analyse af kapitalismen er at den fører til imperialisme og krig, og dermed at den forudsætter både militarisering og chauvinisme. Det er umuligt at fjerne chauvinismen i et system som i bund og grund bygger på at folkeslag og nationer undertrykkes, holdes nede og udbyttes systematisk. Det er også umuligt at fjerne militarismen i et samfund, som må opretholdes med vold, besættelse, hvervning til hæren og legitimisering af krige over alt på kloden.

Hvem begår skoleskyderier: Der findes ikke bare én slags folk som gør dette, men nogle er overrepræsenteret. De som dominerer er unge hvide mænd, gerne bosat i forstæderne og meget ofte med chauvinistiske politiske overbevisninger. Der er meget få sorte unge som har udført lignende angreb. Skytterne bor meget sjældent i fattige proletariske nabolag. Og bare sidste år blev flere af angrebene udført af folk med stærke fascistiske politiske overbevisninger. Typisk for fascister er de ikke samfundets mest marginaliserede – men ofte marginaliserede i forhold til de mest priviligerede. Småborgere som er “mislykkedes” efter middelklassens moraliserende standarder.

Det er en “dræberkombi,” en dødelig kombination, når man i et samfund dyrker individualisme, militarisme og chauvinisme. Sammen med en voksende fascisme, automatvåben, stoffer, ensomhed og opløste fællesskaber, er resultatet af disse forhold ikke overraskende – selvom de er tragiske.

Kilde: https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12643