Da FBI splittede de amerikanske kommunister

Af en kommentator fra Tjen Folket Media.

I mange lande er der efter 60’erne og 70’erne blevet afdækket stadig mere om statens infiltration og sabotage i revolutionære bevægelser i Vesten. Norske PST måtte omkring 1990 afsløre sin enorme kortlægning af radikale folk i Norge. Over 20.000 folk havde en “mappe” hos efterretningstjenesten. De havde informanter i mange organisationer – helt op i Rød Valgalliances landsledelse. Selv om meget er kommet frem, er der fortsat meget som vi heller ikke ved. Afsløringerne peger i retning af en meget aktiv efterretningstjeneste som har arbejet målrettet for at neutralisere og ødelægge revolutionære organisering. Dette er de naturligvis ikke holdt op med.

I USA er FBI’s metoder blevet afsløret mange gange. Nogle af disse er meget interessante. For eksempel har forskere gravet en interessant historie frem om en agent hos FBI, som arbejdede på indersiden af det amerikanske revisionistparti CPUSA. Der oprettede vedkommende en af de første radikale oppositionsgrupper. Denne blev Kina-venlig og skaffede sig til sidst adgang til den nye kommunistiske bevægelse, som voksede frem sidst i 60’erne og først i 70’erne.

En sort FBI-agent havnede i ledelsen for det marxistisk-leninistiske Revolutionære Forbund [Revolutionary Union – RU], som var forløberen til det Revolutionære Kommunistiske Parti [Revolutionary Communist Party, USA – RCP-USA]. Disse arbejdede en overgang for at danne et multinationalt kommunistparti i USA. USA er en nybyggerstat på besat jord, og staten omfatter flere nationer. Dette førte blandt andet til at der fandtes selvstændige revolutionære grupper på baggrund af nationalitet – for eksempel for sorte, for puertoricanere og for asiater. Tre sådanne grupper forhandlede med RU om at danne et fælles kommunistparti. FBI-agenten fik til opgave at lede arbejdet for en sådan sammenslutning på vegne af RU – en stilling som han brugte til at så splid og drive grupperne fra hinanden. Det hele var selvfølgelig forklædt i politisk sprog, sådan at det så ud som en rent politisk kamp.

Læs mere her: The FBI’s Maoist Faction

Den agent- og spionvirksomhed, de fleste kun kender fra film, findes faktisk i virkeligheden. Det er en alvorlig advarsel her, til alle revolutionære, om at være på magt mod infiltration og også at være bevidste om at identitet, køn og nationalitet kan misbruges som værktøj til at dele organisationer. Det stiller store krav om revolutionær bevidsthed og fokus på politisk linje og arbejdsmetoder, frem for hvem folk er eller hvordan de ser ud. Samt at være bevidst om at al agentvirksomhed skal afsløres om muligt.

Kilde: https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12616