Ne mijenjajte presudu: U čast drugu Staljinu

U istoriji komunističkog pokreta, vrlo malo osoba nude takvo stalno i duboko razgraničenje kao Jozef Staljin. Sam pomen njegovog imena razdvaja zrno od kukolja i lažne od pravih komunista; samo ih je nekoliko dostiglo takve visine. Druga Staljina se sa pravom posmatra kao jednog od velikih učitelja marksizma; njega se slavi uz Marksa, Engelsa, Lenjina i Maoa s razlogom. Međutim, neke mrlje se ne mogu isprati, i Maoizam nije drukčiji; još uvijek među nama postoje oni koji bi obezvrijedili druga Staljina, koji bi uzeli sekundarni vid njegovih grešaka u dijalektičkom materijalizmu, i načinili od njega prvenstveni faktor. Ovi ljudi sami sebi pucaju u stopalo i izgledaju budalasto šepajući kroz istoriju.

Na današnji dan smo odlučili da slavimo život i dostignuća druga Staljina, koji je previše lijep i širok da bi se izložio ovde. Kada je Staljin još bio poznat kao Koba, ne samo da je finansirao Boljševičku partiju kroz oružane eksproprijacije, već je još od 1905. vodio povremene gerilske napade. On je bio pjesnik radničke klase koji se nije plašio da uprlja ruke u službi naroda, što ga je razgraničavalo od mnogih njegovih marksističkih savremenika.

Staljin je prvi koji je stvorio okvir za analiziranje nacionalnih i kolonijalnih pitanja koristeći se marksizmom. Kao pripadnik ugnjetavane nacije, Staljin se ozbiljno bavio pitanjima nacionalnog oslobođenja od okupacije, otcjepljenja i prava na samoodređenje za ugnjetavane nacije. Kao vođa Kominterne, drug Staljin je podržavao i gurao tezu o Crnom pojasu, koja je zagovarala pravo na samoodređenje crnih Amerikanaca na jugu SAD-a. To je teza iz  koje imamo još mnogo toga za naučiti.

Staljin je bio posvećen učenik i branitelj druga Lenjina, jednom prilikom prokrijumčarivši ga iz države da izbjegne rizik da bude ubijen. Bez Staljina ne bi bilo lenjinizma. Među njegovim mnogim doprinosima, sinteza marsizma u marksizam-lenjinizam mora biti ubrojana u one najveće. Marksizam-lenjinizam je jurišao zemljom i pokazao se kao univerzalan u rovovima klasne borbe.

Drug Staljin je bio taj koji je okončao državni kapitalistički projekat Novog ekonomskog programa i počeo izgradnju socijalizma prvi put u ljudskoj istoriji. Staljin je poveo čovječanstvo i našu klasu u dotad neviđene vrhove i visine. Poveo je pobjedonosnu borbu protiv tvrdokornih desničara i drugih neprijatelja porazivši one poput Leona Trockog i njegov reakcionarni štab. Trocki nije poživio, i sve što je došlo iz njegove ideologije je sprdnja koju zovemo trockizmom, sa svojim reakcionarnim posadama koje se boje pojma Komuniste i biraju da se zovu “socijalistima” kada stvaraju i imenuju svoje revizionističke organizacije, iako je još Marks ispravno rekao da komunisti ne skrivaju svoje poglede.

Među najvećim doprinosima druga Staljina, bilo je njegovo odlučno vođstvo u porazu najveće prijetnje našoj klasi, fašističkih hordi u Drugom svjetskom ratu. Meci Crvene armije su oni koji su porazili nacističke pse, a komunističke ruke su srušile vrata Aušvica. U ovim teškim vremenima gdje je fašistički populizam u porastu u imperijalističkim zemljama, nek još jednom duh druga Staljina osvijetli naš put u borbi.

Sa smrću druga Staljina, došli su oni koji bi vratili kapitalizam u SSSR-u. Da bi uspjeli u ovoj izdaji, morali su se itekako potruditi  da obezvrijede ime druga Staljina. Mao Cedung je vodio borbu protiv modernih revizionista koji su pokušali da “de-Staljiniziraju” Međunarodni komunistički pokret, i pravi komunisti širom svijeta su tugovali zbog gubitka heroja, i podržali ispravnu ocjenu Staljina od strane predsjednika Maoa. Nije da mi negiramo da je Staljin pravio greške, već to da mi razumijemo da oni koji pokušavaju obrisati Staljina prave veliku grešku. Pokušavaju da prošvercaju isto desničarstvo koje se pokazivalo kod reakcionara koji su držali moć u SSSR-u kada su reformisali ime Buharina. Naši domaći revizionisti su to pokušali i na mnoge druge načine, što se oslikava u svakom izdajniku i “post-Maoisti” koji su okrenuli leđa komunizmu i narodu. Svi su oni počeli ovaj put sa pretjeranom kritikom i odricanjem druga Staljina.

Još jednom je niko drugi do Staljina onaj ko odvaja prave od lažnih. Staljin je služio kao most između dva od tri najveća teoretičara koji su ikad živjeli, Lenjina i Maoa. Maoisti koji bi izostavili Staljina prestaju biti Maoisti! Živjeti u našim srcima znači živjeti vječno. Sretan rođendan čovjeku od čelika. Nek milion komunista bude skovano u tvoju čast i ime.

Nek živi drug Staljin, nek živi Marksizam-Lenjinizam-Maoizam!

Izvor: Red Guards Austin