Pobjeda! “Tata Steel” napušta Bastar

Kompanija “Tata Steel” je nakokon odustala od plana da uspostavi čeličanu koja proizvodi 5.5 miliona tona godišnje, u Bastar distriktu u Čatisgaru.

Ta kompanija se u junu 2005 dogovorila sa vladom Čatisgara, u Memorandumu o razumijevanju, da uspostavi fabriku sa predviđenjim kapitalom od 195 miliona rupija. Dogovor se nije mogao ostvariti i perid Memoranduma je produžen sve do juna 2016. Kompanije nije tražila produženje.

Anand Sinha, vođa projekta “Tata Steela” u Čatisgaru, izjavio je za “Business Standard” da je kompanija zvanično odlučila prekinuti projekat čeličane. Razlog je vladina nemogućnost da obezbijedi zemlju u zadatom roku.

Kompanija je odabrala zemljište blizu Lohandigude u Bastaru, koji je poznat po prisustvu Naksalita. Bilo im je potrebno oko 2000 hektara zemlje koja se proteže na 10 sela. Jer je to područje označeno kao “plemensko”,  kompanija nije mogla kupiti direktno zemlju od seljaka. Zbog toga, od vlade se očekivalo da pribavi zemlju i da je doznači kompaniji.

Kompaniji je 2008. dodijeljeno 2500 hektara željezne rude koja se nalazi u Bailadila depozitu broj 4., i trebala je obezbijediti sirove materijale za čeličanu Bastara. Dozvola za kopanje je izdata za rudnik koji po procjeni ima 108 miliona tona kvalitetne željezne rude.

Zbog prisustva Naksalita u tom području, kompanija nije uspjela sa poslovima oko kopanja rude u roku koji je dogovoren ugovorom, jer vlada nije uspjela pribaviti zemlju. “Tata Steel” kompanija je izgubila rudnik.

“Tata Steel” kompanija je ispraznila kancelarije u Raipuru i Bastaru, i prebacila se na druge lokacije.