Kadrovi Čandove Komunističke partije Nepala konfiskovali zemlju u okrugu Kailali

Grad Dangadi, okrug Kailali, Nepal
Dana 31. jula 2019. godine

Komunistička partija Nepala, pod vođstvom Netre Bikrama Čanda, izvršila je 31. jula 2019. godine konfiskaciju zemlje i kuća koji pripadaju različitim pojedincima i organizacijama u seoskoj opštini Bardagorija, okrug Kailali.

Zemlja i kuće su konfiskovane u ime Bardagorijskog narodnog vijeća Nepala za autonomnu provinciju Taruvan. Kadrovi KPN-a su takođe postavili svoje zastave na konfiskovanoj zemlji.

Partija je konfiskovala oko 7 hektara zemlje koja pripada sedam lica. Konfiskovana zemlja pripada Radžendra Mali, Biru Baduru Mali, Dev Baduru Mali i Zapadnoj banci za ruralni razvoj.

Partija je zaprijetila napadima ako se konfiskovana zemlja bude pokušala prodati.

Član okružnog komiteta Kailalija Komunističke partije Nepala, Prakaš Kadka, rekao je da su narodna vijeća konfiskovala zemlju u skladu sa politikom partije.

 

Izvor: https://www.dijalektika.info/vijesti/kadrovi-candove-komunisticke-partije-nepala-konfiskovali-zemlju-u-okrugu-kailali/