Narodni sud Čandove Komunističke partije Nepala izdao nalog za hapšenje policajca

Katmandu: Zabranjena KPN Netre Bikrama Čanda je izdala ‘nalog za hapšenje’ protiv jednog policijskog službenika zbog ‘špijunaže.’

U nalogu koji je izdao vođa ‘narodnog suda’ Bikaš, Partija zahtijeva da se pomoćni niži inspektor Bairav Kunvar iz seoske opštine Bardgorija, okrug Kailali, pojavi pred sudom u roku od 25 dana.

Kao što se navodi u nalogu, on je izdat iz razloga što je potrebno da se uhapsi Kunvar na osnovu pritužbe koju je narodnom sudu podnio Tufan Kumar Saud.

U nalogu je navedeno da će Kunvar biti ubijen ako se u roku ne pojavi pred sudom, i ako nastavi da se petlja u ‘otmice, mučenja i špijunažu.“

Izvor: https://english.khabarhub.com/2019/03/35978/