Naksalski vođa Kobad Gandi doveden pred sud radi 9 godina stare optužnice

Grad Surat, savezna država Gudžarat, Indija

 

Dana 26. avgusta 2019. godine, Kobad Gandi, naksalski vođa i član zabranjene Komunističke partije Indije (maoističke), doveden je pred sud u Suratu da bi se razmatrala devet godina stara optužnica protiv njega u vezi sa pobunom protiv države.

Komesar policije F. G. Patel je rekao da je Gandi u ponedjeljak dovezen vozom iz Džarakanda na osnovu naloga koji je 2010. godine podigla policija u Kamredžu. Radi toga bilo je potrebno da ga policija dovede pred sud i formalno preda policiji urata.

Izvor: https://www.dijalektika.info/vijesti/naksalski-vodja-kobad-gandi-doveden-pred-sud-radi-9-godina-stare-optuznice/